Радионица "Још увек возим"

8photo icon 

- о важности поштовања прописа у саобраћају и

- о опасностима од конзумирања алкохола

10.04.2017.

За ученике другог разреда

Катица Рајков