ФИМЕК награђује знање – традиционално

Такмичење средњошколаца у знању

„ФИМЕК награђује знање – традиционално“

Циљ акције “ФИМЕК награђује знање - традиционално” јесте афирмација и промовисање размене знања, али и предузетништва као кључне компетенције и мотивисање средњошколаца да улажу у себе, своје усавршавање и образовање и да развијају личне предузетничке компетенције. Знање и компетенције нису само сигурне инвестиције у будућност, већ представљају и основни предуслов за стварање “друштва знања” где су знање и иновације, свакако, главна креативна снага друштва и у функцији су јачања просперитета земље и благостања људи. Развој предузетничких компетенција свих грађана подстиче предузетнички дух у друштву, раст нових предузећа и ефикасније коришћење креативних потенцијала и постојећих знања и вештина.

Такође, овим пројектом се жели повећати број матураната који настављају своје школовање на високошколским институцијама, а посебно оних матураната који своје средњошколско образовање стичу у мање развијеним подручјима Војводине – чиме се посредно даје допринос смањењу регионалних разлика и повећању конкурентности у Војводини.

Место одржавања је у Новом Саду, у просторијама Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, док се промоција врши у свим средњим школама у Војводини. Организатор пројекта “ФИМЕК награђује знање - традиционално” јесте Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.

“ФИМЕК награђује знање - традиционално” конципиран је као такмичење средњошколаца у знању и предузетничким знањима, вештинама и компетенцијама. Такмичење и елиминациони део организован је по принципу пирамиде, а тим једне школе чине три матуранта. С обзиром на то да на такмичењу могу да учествују средње школе свих профила, питања су конципирана из два модула: из опште културе и информисаности која захтевају кратке одговоре и из модула који вреднује предузетничке вештине и компетенције, а која ће бити постављена у виду решавања задатог пословног проблема у полуфиналу и финалу. На овај начин, кроз забаву, наши матуранти јачају како такмичарски, тако и тимски дух, као и способности као што су креативност, иновативност, критички став и иницијативност.

Користим прилику да нагласим да је ова акција замишљена као афирмација размене знања, доброг дружења, повезивања, средњих школа, као и градова из којих матуранти долазе.

У нади да ћете узети учешће у нашој акцији.

 

fimek