Хигијена као битан предуслов за рад кувара, конобара и трговца

Хигијена као битан предуслов за рад кувара, конобара и трговца„Хигијена као битан предуслов за рад кувара, конобара и трговца“

На основу плана Тима за безбедност и здравље на раду реализовано је предавање, дана 26.02.2015. године, од стране Завода за јавно здравље Кикинда  на тему: „Хигијена као битан предуслов за рад кувара, конобара и трговца“.

 

Предавач је била dr med Сања Брусин Белош, специјалиста хигијене. Услед мањкавости предмета  са садржајем хигијене, предавање је организовано у циљу подизања здравствене културе из Хигијене за ученике 15 и 25 – смер трговац и 35 смер кувар и конобар.

Током предавања предавач  је посебно обратила пажњу присутнима на хигијену руку, радног одела и радног простора, и њихову одговорност при обављању делатности.

Одзив ученика је био задовољавајући. Предавању су такође присуствовали: Директор школе, психолог, библиотекар, медијатекар и предметни професори С. Богосав, Р. Глушица, Д. Пандуров, Љ. Јовчевски и Б. Јесић. Предавање су пропратили локални медији. Ученици су својим одзивом и пажњом показали интересовање за даљу сарадњу из области хигијене са установом ЗЗЈЗ Кикинда.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9