Свети Сава – Дан духовности

Свети Сава – Дан духовности

Предстојећи празник Свети Сава – Дан духовности, Економско трговинска школа ће обележити у петак, 25. јануара 2013. године.

Иако је Годишњим планом рада Школе било предвиђено да се Дан духовности обележи у понедељак, 28. јануара, Школа је, по препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одлучила да обележавање овог, за школу важног празника, помери на 25. јануар.

Тог дана ће, након наставе, ученици са својим наставницима и запосленима Школе, посетити Храм Св. Николе.