ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо ученике да:

Општина Кикинда треба да усвоји нови Акциони план политике за младе.
Међу мерама које ће бити предвиђене посебно су важне оне које се  тичу превенције насиља и дискриминације, односно промоције толеранције и родне равноправности. Како бидугорочно што квалитетније креирали циљеве и задатке, желе да провере почетне позиције, односно тренутно мишљење младих (ученика средњих школа на територији општине Кикинда) као и њихових професора, педагога, психолога.

Упитник је састављен по узору на ранија истраживања која су рађена на националном нивоу у организацији ЦеСИД-а и неколико факултета Универзитета у Београду. Испитују се вредносни ставови, те нам је важно да имате у виду да не постоји могућност давања погрешног одговора. Упитник није у вези са градивом нити се резултати могу доводити у контекст са квалитетом рада школе. Одговори који буду добијени посматраће се збирно на нивоу свих школа, односно биће репрезентативни за рад са популацијом средњошколаца. 
Анкета је потпуно анонимна, те да  је важно да искрено одговорите на питања, односно једноставним кликом на понуђене одговоре- оцене написане констатације којима се мере вредносни ставови.
Позивају се посебно ученици трећих и четвртих разреда, али добродошли су одговори свих ученика и њихових професора.

Период важења анкета, односно време у којем би требало попунити упитнике је од 16.9. - 30.9.2014. године.


Анкете су доступне на следећим линковима:


За ученике:
http://www.tvojstav.com/input/CTgKYdJFwokIUOZG50XT
За просветне раднике:
http://www.tvojstav.com/input/magEEEBgAGZ09jXS7qKs
Резултати истраживања биће публиковани и јавно презентовани о чему ћемо бити благовремено обавештени.