Пројекат ECO NET - завршна свечаност

Пројекат ECO NET – завршна свечаност

Завршној свечаности ECO NET пројекта одржаној у хотелу Балкан, у Београду 18.10.2012. године присуствовао је директор наше школе Томислав Бартолић, проф.

 

 

 

Пројекат ECO NET Србија (2005-2012) представља аустријску иницијативу за промовисање методе спољашњих импулса – модел виртуелног предузећа. Пројекат финансира Аустријска агенција за развој, а за имплементацију је одговорна институција KulturKontakt Austria, преко k-education пројектне канцеларије у Београду и у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МП).

Основна идеја пројекта ECO NET Србија је изградња одрживе националне мреже виртуелних предузећа које међусобно послују на националном и интернационалном тржишту.

Програм свечаности:

Поздравна реч (11:00 часова)

 • Зоран Костић – Помоћник министра, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Johannes Eigner – Њ. Е. Амбасадор Аустрије у Београду
 • Гордана Митровић – руководилац центра за стручно образовање и образовање одраслих, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 • Monika Mott – Директор одељења за образовну сарадњу, KulturKontakt Austria

Историјат и резултати пројекта

 • Christian Ellensohn – Аустријски координатор за образовну сарадњу
 • Јасмина Гајић – Сервисни центар виртуелних предузећа Србије, ЕТШ Сопот
 • Данијела Рвовић – Централна Виртуелна Банка (CVB), ЕШ Чачак

Виртуелна предузећа из угла ученика:

 • Јована Живановић и Марија Бубања – Правно пословна школа Београд
 • Кристина Марјанац – Економско-трговинска школа Бечеј

Кратак Говор, мишљење о пројекту

 • Joachim Hagemann – Вођа пројекта реформе средњег стручног образовања у Србији, GIZ
 • Владан Ницовић – Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа
 • Славица Поповић – Модернизација система средњег стручног образовања, GOPA

Даљи кораци и завршна реч

 • Christian Ellensohn – Аустријски координатор за образовну сарадњу

 

 • 1
 • 2