План одржавања писмених провера

План одржавања писмених провера дужих од 15 минута

 

Одељење: 1 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                                        
Страни језик први-Е                     x                  
Историја                                        
Математика   x                                    
Рачунарство и информатика                                        
Екологија                                        
Хемија                                        
Основи економије                                        
Пословна економија                                        
Рачуноводство                 x x                    
Савремена пословна кореспонденција                                        

 

Одељење: 1 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                                        
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                                        
Математика                   X                    
Рачунарство и информатика                                        
Историја                                        
Географија                                        
Биологија                 X                      
Принципи економије                                        
Рачуноводство                       X   X            
Финансијско пословање                                        
Канцеларијско пословање                                        
Пословна економија                                        

 

Одељење: 1 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност x                                      
Страни језик први-Е                                        
Математика                                        
Рачунарство и информатика                                        
Историја                                        
Физика                                        
Географија                                        
Страни језик други-Н                                        
Принципи економије                                 x      
Право                                        
Канцеларијско пословање                 x                      
Рачуноводство у трговини           x                            

 

Одељење: 1 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                                        
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                                        
Математика         x                              
Рачунарство и информатика                                        
Историја                                        
Хемија                                        
Основи трговине                                        
Техника продаје и услуге купцима                                        
Пословна комуникација                                        
Познавање робе                                        

 

Одељење: 2 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                                        
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                             x          
Математика   x                                      
Основи економије                                        
Пословна економија                                        
Рачуноводство               x   x                    
Савремена пословна кореспонденција               x   x                    
Комерцијално познавање робе                                        
Економска географија                                        

 

Одељење: 2 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност       x                                
Страни језик први-Е                 x                      
Страни језик први-Н                                        
Математика x                                      
Историја                                        
Принципи економије                                        
Рачуноводство                   x                    
Финансијско пословање                     x                  
Канцеларијско пословање                                        
Пословна економија                                        
Пословна информатика                                        
Право                                        
Финансијско-рачуноводствена обука                                        

 

Одељење: 2 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност     x                                  
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                             x          
Страни језик други-Е                                        
Страни језик други-Н                                        
Математика   x                                    
Рачунарство и информатика                                        
Трговинско пословање                 x                      
Право у трговини                                      
Рачуноводство у трговини                     x   x              
Пословна комуникација                                   x    
Организација набавке и продаје                                        
Психологија-и                                        

 

 

Одељење: 2 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                                        
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                                        
Математика                         x              
Историја                                        
Географија                                        
Страни језик други-Е                           x            
Страни језик други-Н                                      
Агенцијско и хотелијерско пословање                                        
Економика и организација туристичких предузећа                                        
Исхрана-и                                        
Право у туризму-и                                        

 

 

Одељење: 2 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                                        
Страни језик први-Е                                        
Математика                       X                
Техника продаје и услуге купцима                                        
Познавање робе                                        
Основи пословања у трговини                                        
Маркетинг у трговини                                        

 

 

Одељење: 3 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност       x                                
Страни језик први-Е           x                            
Социологија                                        
Математика   x                       x            
Основи економије                                        
Пословна економија                                        
Рачуноводство                         x              
Статистика                       x                
Уставно и привредно право                                        
Монетарна економија и банкарство                                        
Пословна информатика                                        

 

Одељење: 3 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност       x                                
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                                        
Математика             x                          
Рачуноводство         x                              
Финансијско пословање                     x                  
Пословна економија                                        
Право                                        
Финансијско-рачуноводствена обука                                        
Јавне финансије                   x                    
Национална економија                                        
Пословни енглески језик-и                                        
Електронско пословање-и                                        

 

Одељење: 3 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност       X                                
Страни језик први-Е                   X                    
Страни језик први-Н                                        
Социологија                                        
Историја                                        
Математика             X                          
Логика                                        
Основи економије                       X                
Основи радног права                                        
Систем обезбеђења                                        
Заштита од пожара и заштита на раду                                        
Основи кривичног права и криминалистике                                        
Основи правних поступака                                        

 

 

Одељење: 3 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                 x                      
Страни језик први-Е                         x              
Страни језик први-Н               x                        
Страни језик други-Е                                        
Страни језик други-Н почетни               x                        
Математика                                        
Рачунарство и информатика                                        
Статистика   x                                    
Организација набавке и продаје                                        
Спољнотрговинско пословање                     x                  
Међународна шпедиција           x                            
Обука у виртуелном предузећу                                        
Социологија-и                                        
Комерцијално познавање робе-и                                        

 

 

Одељење: 3 5  ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                                        
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                                        
Устав и права грађана                                        
Математика               x                        
Познавање робе                                        
Психологија                                        
Трговинско пословање                                        

 

 

Одељење: 4 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                   x                    
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                                  x      
Математика           x                       x    
Основи економије                                        
Пословна економија                                        
Рачуноводство         x                              
Статистика             x                          
Уставно и привредно право                                        
Монетарна економија и банкарство                                        
Маркетинг                                        
Пословна информатика                                        

 

 

Одељење: 4 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност                   +                    
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                                        
Математика                     +                  
Социологија са правима грађана                                        
Рачуноводство         +                              
Финансијско пословање                                        
Финансијско-рачуноводствена обука                                        
Статистика     +                                  
Предузетништво                       +   +            
Ревизија                                        
Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника-и                                 +      
Маркетинг-и   +                                    

 

 

Одељење: 4 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност             X                          
Страни језик први-Е                                        
Страни језик први-Н                                        
Филозофија                                        
Историја                                        
Математика                       X                
Устав и права грађана                                        
Статистика       X                                
Основи матичне евиденције                                        
Систем обезбеђења                                        
Заштита од пожара и заштита на раду                                        
Служба обезбеђења                                        
Основи кривичног права и криминалистике                                        
Основи правних поступака                                        

 

 

Одељење: 4 ОКТОБАР
1.н. 2.н. 3.н. 4.н.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30.
Српски језик и књижевност             x                          
Страни језик први-Е           x                            
Страни језик други-Н                                        
Математика                                        
Пословне финансије                                        
Предузетништво                                        
Обука у виртуелном предузећу                                        
Маркетинг                 x                      
Филозофија-и                                        
Електронско пословање-и                                        
Менаџмент-и