Консултације

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА НОВЕМБАР ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност

уторак

18:20-19:05

Колунџић Љубица

уторак

15:40-16:25

Петровић Јелена

четвртак

17:30-18:15

Јованов Душица

Енглески језик

уторак

15:40-16:25

Тасовац Негослава

петак

16:25-17:10

Милићев Софија

четвртак

14:50-15:35

Шимон Соња

Немачки језик

уторак

15:40-16:25

Голушин Милица

Немачки језик

четвртак

16:25-17:10

Жана Зубанов

Социологија

Грађанско васпитање

петак

16:25-17:10

Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

среда

17:45-18:15

Јоксимовић Александар

Историја

понедељак

16:25-17:10

Гајски Тихомир

Физичко васпитање

четвртак

15:40-16:25

Микалачки Васа

уторак

16:25-17:10

Борић Александар

Математика

среда

16:25-17:10

Јеж Илдико

уторак

17:30-18:15

Иличин Љубица

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

уторак

17:30-18:15

Радованов Тања

петак

17:30-18:15

Хофгезанг Емил

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

среда

16:25-17:10

Кленанц Емила

Физика

среда

17:45-18:15

Камџијаш Сандра

Психологија

среда

16:25-16:45

Мракић Сања

Филозофија

четвртак

14:50-15:35

Оџић Драган

Правна група предмета

четвртак

18:20-19:05

Леринц Ержебет

Правна група предмета

уторак

17:30-18:15

Јована Бркљач

Верска настава

понедељак

16:25-16:45

Јесић Бранислав

Географија

Економска географија

четвртак

16:25-17:10

Гашић Оливера

Туристичка географија

Географија

уторак

19:10-19:55

Мишковић Марија

Пословна економија

среда

15:40-16:25

Варађанин Дубравка

Рачуноводство за трг.техн.

четвртак

15:40-16:25

Витас Милан

Рачуноводство  (I и III раз.)

понедељак

15:40-16:25

Зора Гавранчић

Рачуноводство  (II  и IV раз.)

среда

17:30-18:15

Којић Ивана

Маркетинг

петак

16:25-17:10

Дујин Верица

Основи трговине

Практична настава (трговац)

уторак

17:30-18:15

Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Трговинско пословање

Економика угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

Маркетинг у трговини

четвртак

17:30-18:15

Глушица Ружица

Предузетништво

среда

17:30-18:15

Грбић Јасна

Основи економије

среда

16:25-17:10

Крстић Наташа

Статистика (III  и IV раз.)

Дактилографија и административно пословање

петак

15:40-16:25

Попов Јасна

Национална економија

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана  пословна кореспонденција (I  и I I раз.)

четвртак

16:25-17:10

Јовчевски Љиљана

Услуживање

понедељак

14:00-14:45

Вокић Душко

Куварство

среда

14:00-14:45

Дане Цветићанин

Монетарна економија и банкарство  (III и IV раз.)

среда

17:30-18:15

Секулин Мирјана

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА НОВЕМБАР ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност

уторак

18:20-19:05

Колунџић Љубица

уторак

15:40-16:25

Петровић Јелена

четвртак

17:30-18:15

Јованов Душица

Енглески језик

уторак

15:40-16:25

Тасовац Негослава

петак

16:25-17:10

Милићев Софија

четвртак

14:50-15:35

Шимон Соња

Немачки језик

уторак

15:40-16:25

Голушин Милица

Немачки језик

четвртак

16:25-17:10

Жана Зубанов

Социологија

Грађанско васпитање

петак

16:25-17:10

Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

среда

17:45-18:15

Јоксимовић Александар

Историја

понедељак

16:25-17:10

Гајски Тихомир

Физичко васпитање

четвртак

15:40-16:25

Микалачки Васа

уторак

16:25-17:10

Борић Александар

Математика

среда

16:25-17:10

Јеж Илдико

уторак

17:30-18:15

Иличин Љубица

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

уторак

17:30-18:15

Радованов Тања

петак

17:30-18:15

Хофгезанг Емил

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

среда

16:25-17:10

Кленанц Емила

Физика

среда

17:45-18:15

Камџијаш Сандра

Психологија

среда

16:25-16:45

Мракић Сања

Филозофија

четвртак

14:50-15:35

Оџић Драган

Правна група предмета

четвртак

18:20-19:05

Леринц Ержебет

Правна група предмета

уторак

17:30-18:15

Јована Бркљач

Верска настава

понедељак

16:25-16:45

Јесић Бранислав

Географија

Економска географија

четвртак

16:25-17:10

Гашић Оливера

Туристичка географија

Географија

уторак

19:10-19:55

Мишковић Марија

Пословна економија

среда

15:40-16:25

Варађанин Дубравка

Рачуноводство за трг.техн.

четвртак

15:40-16:25

Витас Милан

Рачуноводство  (I и III раз.)

понедељак

15:40-16:25

Зора Гавранчић

Рачуноводство  (II  и IV раз.)

среда

17:30-18:15

Којић Ивана

Маркетинг

петак

16:25-17:10

Дујин Верица

Основи трговине

Практична настава (трговац)

уторак

17:30-18:15

Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Трговинско пословање

Економика угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

Маркетинг у трговини

четвртак

17:30-18:15

Глушица Ружица

Предузетништво

среда

17:30-18:15

Грбић Јасна

Основи економије

среда

16:25-17:10

Крстић Наташа

Статистика (III  и IV раз.)

Дактилографија и административно пословање

петак

15:40-16:25

Попов Јасна

Национална економија

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана  пословна кореспонденција (I  и I I раз.)

четвртак

16:25-17:10

Јовчевски Љиљана

Услуживање

понедељак

14:00-14:45

Вокић Душко

Куварство

среда

14:00-14:45

Дане Цветићанин

Монетарна економија и банкарство  (III и IV раз.)

среда

17:30-18:15

Секулин Мирјана