Консултације

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА ЈУН ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност среда 10:25-11:10 Колунџић Љубица
понедељак 10:25-11:10 Петровић Јелена
уторак 11:30-12:15 Јованов Душица
Енглески језик среда 10:25-11:10 Негослава Сивчев
четвртак 10:25-11:10 Милићев Софија
среда 09:40-10:25 Шимон Соња
Немачки језик четвртак 11:30-12:15 Голушин Милица
среда 10:25-11:10 Зубанов Жана

Социологија

Грађанско васпитање

понедељак 10:25-11:10 Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

понедељак 11:30-12:15 Јован Блат
Историја уторак 09:40-10:25 Гајски Тихомир
Физичко васпитање четвртак 09:00-10:45 Микалачки Васа
среда 09:00-10:45 Борић Александар
Математика среда 10:25-11:10 Јеж Илдико
понедељак 11:30-12:15 Иличин Љубица
Филозофија уторак 11:30-12:15 Надежда Лазић

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

петак 11:30-12:15 Радованов Тања
петак 11:30-12:15 Хофгезанг Емил
Физика понедељак 10:45-11:25 Мирко Вукобрат

Хемија

Познавање робе

уторак 09:40-10:25 Невена Месарош
Комерцијално познавање робе четвртак 10:25-11:10 Барачков Ивана

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

среда 10:25-11:10 Кленанц Емила
Правна група предмета уторак 10:25-11:10 Леринц Ержебет
Психологија уторак 11:30-12:15 Мракић Сања
Верска настава петак 12:20-13:05 Јесић Бранислав

Географија

Економсака географија

понедељак 09:40-10:25 Оливера Гашић

Туристичка географија

Географија

понедељак 09:00-10:45 Марија Мишковић
Рачуноводство за трг.техн. четвртак 09:40-10:25 Наташа Вучковац
Пословна економија среда 09:40-10:25 Варађанин Дубравка
Рачуноводство   (III и IV раз.) среда 09:40-10:25 Витас Милан
Рачуноводство   (I и II раз.) петак 11:30-12:15 Којић Ивана

Дактилографија и административно пословање

Економика и организација угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

уторак 10:25-11:10 Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трговац, трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Основи трговине

Трговинско пословање

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

четвртак 09:40-10:25 Глушица Ружица

Статистика (III и IV раз.)

Савремана   пословна кореспонденција (II раз.)

понедељак 09:00-10:45 Попов Јасна
Маркетинг петак 10:25-11:10 Голић Драган

Маркетинг у туризму

Девизно и царинско пословање

уторак 10:25-11:10 Завишин Станислав
Спољнотрговинско и девизно пословање понедељак 12:20-13:05 Јасна Грбић

Национална економија

Економика туризма

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана   пословна кореспонденција (I и I I раз.)

понедељак 08:50-09:35 Јовчевски Љиљана

Основи економије

Агенцијско и хотелијерско пословање (II, III и IV раз.)

уторак 10:45-11:25 Крстић Наташа
Финансијско пословање среда 10:25-11:10 Миличић Жељка
Услуживање уторак 10:25-11:10 Вокић Душко
Монетарна економија и банкарство (III и IV раз.) уторак 11:30-12:15 Секулин Мирјана

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА МАJ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност понедељак 16:25-17:10 Колунџић Љубица
понедељак 14:50-15:35 Петровић Јелена
среда 17:30-18:15 Јованов Душица
Енглески језик среда 14:50-15:35 Сивчев Негослава
понедељак 14:50-15:35 Милићев Софија
среда 14:50-15:35 Шимон Соња
Немачки језик понедељак 16:25-17:10 Голушин Милица
уторак 16:00-16:45 Зубанов Жана

Социологија

Грађанско васпитање

понедељак 14:50-15:35 Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

понедељак 16:45-17:25 Јован Блат
Историја четвртак 16:25-17:10 Гајски Тихомир
Физичко васпитање четвртак 16:25-17:10 Микалачки Васа
понедељак 18:20-19:05 Мишковић Александар
понедељак 14:50-15:35 Борић Александар
Математика уторак 16:25-17:10 Јеж Илдико
четвртак 16:25-17:10 Иличин Љубица
Филозофија уторак 15:40-16:25 Лазић Надежда

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

петак 13:10-13:55 Радованов Тања
петак 17:30-18:15 Хофгезанг Емил
Физика среда 15:40-16:25 Вукобрат Мирко
Комерцијално познавање робе уторак 16:00-16:45 Барачков Ивана

Хемија

Познавање робе

четвртак 16:00-16:45 Месарош Невена

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

четвртак 15:40-16:25 Кленанц Емила
Правна група предмета петак 16:25-17:10 Леринц Ержебет
Психологија уторак 16:25-17:10 Мракић Сања
Верска настава петак 18:20-19:05 Јесић Бранислав

Географија

Економсака географија

понедељак 15:40-16:25 Гашић Оливера

Туристичка географија

Географија

понедељак 15:40-16:25 Мишковић Марија
Рачуноводство за трг.техн. уторак 15:40-16:25 Вучковац Наташа
Пословна економија среда 16:25-17:10 Варађанин Дубравка
Рачуноводство (III и IV раз.) четвртак 15:40-16:25 Витас Милан
Рачуноводство (I и II раз.) петак 17:30-18:15 Којић Ивана

Дактилографија и административно пословање

Економика и организација угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

понедељак 16:25-16:45 Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трговац, трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Основи трговине

Трговинско пословање

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

уторак 16:25-17:10 Глушица Ружица

Статистика (III и IV раз.)

Савремана пословна кореспонденција (II раз.)

уторак 15:40-16:25 Попов Јасна
Маркетинг среда 15:40-16:25 Голић Драган

Маркетинг у туризму

Девизно и царинско пословање

четвртак 16:25-17:10 Завишин Станислав
Спољнотрговинско и девизно пословање уторак 16:25-17:10 Грбић Јасна

Национална економија

Економика туризма

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана пословна кореспонденција (I и I I раз.)

понедељак 15:40-16:25 Јовчевски Љиљана

Основи економије

Агенцијско и хотелијерско пословање (II, III и IV раз.)

четвртак 17:30-18:15 Крстић Наташа
Финансијско пословање петак 16:25-17:10 Миличић Жељка
Услуживање уторак 13:10-13:55 Вокић Душко
Монетарна економија и банкарство (III и IV раз.) среда 17:30-18:15 Секулин Мирјана

 

Кикинда, 03.05.2018. године

Емилија Јанков,проф.

 

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА МАРТ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност понедељак 16:25-17:10 Колунџић Љубица
понедељак 14:50-15:35 Петровић Јелена
среда 17:30-18:15 Јованов Душица
Енглески језик среда 14:50-15:35 Сивчев Негослава
понедељак 14:50-15:35 Милићев Софија
среда 14:50-15:35 Шимон Соња
Немачки језик понедељак 16:25-17:10 Голушин Милица
среда 17:30-18:15 Зубанов Жана

Социологија

Грађанско васпитање

понедељак 16:25-17:10 Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

понедељак 16:45-17:25 Јован Блат
Историја четвртак 16:25-17:10 Гајски Тихомир
Физичко васпитање четвртак 16:25-17:10 Микалачки Васа
понедељак 18:20-19:05 Мишковић Александар
понедељак 14:50-15:35 Борић Александар
Математика среда 16:25-17:10 Јеж Илдико
четвртак 16:25-17:10 Иличин Љубица
Филозофија уторак 15:40-16:25 Лазић Надежда

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

петак 13:10-13:55 Радованов Тања
петак 17:30-18:15 Хофгезанг Емил
Физика среда 15:40-16:25 Вукобрат Мирко
Комерцијално познавање робе уторак 17:30-18:15 Барачков Ивана

Хемија

Познавање робе

уторак 16:25-16:45 Месарош Невена

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

четвртак 15:40-16:25 Кленанц Емила
Правна група предмета петак 16:25-17:10 Леринц Ержебет
Психологија уторак 16:25-17:10 Мракић Сања
Верска настава петак 18:20-19:05 Јесић Бранислав

Географија

Економсака географија

понедељак 15:40-16:25 Гашић Оливера

Туристичка географија

Географија

понедељак 15:40-16:25 Мишковић Марија
Рачуноводство за трг.техн. четвртак 16:25-17:10 Вучковац Наташа
Пословна економија среда 16:25-17:10 Варађанин Дубравка
Рачуноводство (III и IV раз.) четвртак 15:40-16:25 Витас Милан
Рачуноводство (I и II раз.) петак 17:30-18:15 Којић Ивана

Дактилографија и административно пословање

Економика и организација угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

понедељак 16:25-16:45 Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трговац, трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Основи трговине

Трговинско пословање

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

четвртак 17:30-18:15 Глушица Ружица

Статистика (III и IV раз.)

Савремана пословна кореспонденција (II раз.)

уторак 15:40-16:25 Попов Јасна
Маркетинг среда 15:40-16:25 Голић Драган

Маркетинг у туризму

Девизно и царинско пословање

четвртак 16:25-17:10 Завишин Станислав
Спољнотрговинско и девизно пословање уторак 16:25-17:10 Грбић Јасна

Национална економија

Економика туризма

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана пословна кореспонденција (I и I I раз.)

понедељак 15:40-16:25 Јовчевски Љиљана

Основи економије

Агенцијско и хотелијерско пословање (II, III и IV раз.)

четвртак 17:30-18:15 Крстић Наташа
Финансијско пословање петак 16:25-17:10 Миличић Жељка
Услуживање уторак 13:10-13:55 Вокић Душко
Монетарна економија и банкарство (III и IV раз.) среда 17:30-18:15 Секулин Мирјана

 

 

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА ФЕБРУАР ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност уторак 09:40-10:25 Колунџић Љубица
понедељак 08:50-09:35 Петровић Јелена
среда 10:25-11:10 Јованов Душица
Енглески језик петак 08:50-09:35 Негослава Сивчев
понедељак 11:30-12:15 Милићев Софија
среда 09:40-10:25 Шимон Соња
Немачки језик понедељак 10:25-11:10 Голушин Милица
четвртак 08:50-09:35 Зубанов Жана

Социологија

Грађанско васпитање

понедељак 08:50-09:35 Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

понедељак 10:45-11:25 Јован Блат
Историја уторак 10:25-11:10 Гајски Тихомир
Физичко васпитање четвртак 09:40-10:25 Микалачки Васа
понедељак 12:20-13:05 Мишковић Александар
понедељак 08:50-09:35 Борић Александар
Математика четвртак 10:25-11:10 Јеж Илдико
уторак 08:50-09:35 Иличин Љубица
Филозофија уторак 11:30-12:15 Надежда Лазић

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

петак 11:30-12:15 Радованов Тања
петак 11:30-12:15 Хофгезанг Емил
Физика понедељак 10:45-11:25 Мирко Вукобрат

Хемија

Познавање робе

уторак 09:40-10:25 Невена Месарош
Комерцијално познавање робе четвртак 09:40-10:25 Барачков Ивана

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

понедељак 11:30-12:15 Кленанц Емила
Правна група предмета петак 10:25-11:10 Леринц Ержебет
Психологија четвртак 10:25-10:45 Мракић Сања
Верска настава петак 12:20-13:05 Јесић Бранислав

Географија

Економсака географија

четвртак 10:25-11:10 Оливера Гашић

Туристичка географија

Географија

уторак 10:25-11:10 Марија Мишковић
Рачуноводство за трг.техн. четвртак 09:40-10:25 Наташа Вучковац
Пословна економија среда 10:25-11:10 Варађанин Дубравка
Рачуноводство  (III  и IV раз.) петак 09:40-10:25 Витас Милан
Рачуноводство  (I и II раз.) петак 11:30-12:15 Којић Ивана

Дактилографија и административно пословање

Економика и организација угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

уторак 10:25-11:10 Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трговац, трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Основи трговине

Трговинско пословање

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

четвртак 09:40-10:25 Глушица Ружица

Статистика (III  и IV раз.)

Савремана  пословна кореспонденција (II раз.)

понедељак 09:40-10:25 Попов Јасна
Маркетинг среда 09:40-10:25 Голић Драган

Маркетинг у туризму

Девизно и царинско пословање

четвртак 10:25-11:10 Завишин Станислав
Спољнотрговинско и девизно пословање понедељак 12:20-13:05 Јасна Грбић

Национална економија

Економика туризма

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана  пословна кореспонденција (I  и I I раз.)

понедељак 08:50-09:35 Јовчевски Љиљана

Основи економије

Агенцијско и хотелијерско пословање (II, III  и IV раз.)

понедељак 09:40-10:25 Крстић Наташа
Финансијско пословање петак 10:25-11:10 Миличић Жељка
Услуживање уторак 13:10-13:55 Вокић Душко
Монетарна економија и банкарство  (III и IV раз.) уторак 09:40-10:25 Секулин Мирјана

 

Кикинда,  01.02.2018. године

Емилија Јанков,проф.

 

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА НОВЕМБАР ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

ПРЕДМЕТ

ДАН ВРЕМЕ ПРОФЕСОР
Српски језик и књижевност уторак 15:40-16:25 Колунџић Љубица
понедељак 14:50-15:35 Петровић Јелена
четвртак 15:40-16:25 Јованов Душица
Енглески језик среда 14:50-15:35 Иличин Нада
понедељак 15:40-16:25 Милићев Софија
четвртак 16:25-17:10 Шимон Соња
Немачки језик понедељак 17:30-18:15 Голушин Милица
четвртак 15:40-16:25 Зубанов Жана

Социологија

Грађанско васпитање

понедељак 16:25-17:10 Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

понедељак 16:25-17:10 Цигановић Јелена
Историја уторак 16:25-17:10 Гајски Тихомир
Физичко васпитање четвртак 16:25-17:10 Микалачки Васа
понедељак 18:20-19:05 Мишковић Александар
уторак 16:25-17:10 Борић Александар
Математика среда 16:25-17:10 Јеж Илдико
уторак 15:40-16:25 Иличин Љубица
Филозофија четвртак 16:25-17:10 Лазић Надежда

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

петак 13:10-13:55 Радованов Тања
петак 17:30-18:15 Хофгезанг Емил
Физика среда 15:40-16:25 Вукобрат Мирко
Комерцијално познавање робе уторак 17:30-18:15 Барачков Ивана

Хемија

Познавање робе

уторак 16:25-17:10 Стојановић Соња

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

понедељак 16:25-17:10 Кленанц Емила
Правна група предмета петак 16:25-17:10 Леринц Ержебет
Психологија четвртак 16:25-16:45 Мракић Сања
Верска настава петак 18:20-19:05 Јесић Бранислав

Географија

Економсака географија

понедељак 15:40-16:25 Гашић Оливера

Туристичка географија

Географија

понедељак 16:25-17:10 Мишковић Марија
Рачуноводство за трг.техн. четвртак 16:25-17:10 Вучковац Наташа
Пословна економија среда 16:25-17:10 Варађанин Дубравка
Рачуноводство  (III  и IV раз.) петак 15:40-16:25 Витас Милан
Рачуноводство  (I и II раз.) петак 17:30-18:15 Којић Ивана

Дактилографија и административно пословање

Економика и организација угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

уторак 16:25-17:10 Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трговац, трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Основи трговине

Трговинско пословање

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

четвртак 17:30-18:15 Глушица Ружица

Статистика (III  и IV раз.)

Савремана  пословна кореспонденција (II раз.)

понедељак 14:50-15:35 Попов Јасна
Маркетинг среда 15:40-16:25 Голић Драган

Маркетинг у туризму

Девизно и царинско пословање

четвртак 16:25-17:10 Завишин Станислав
Спољнотрговинско и девизно пословање четвртак 17:30-18:15 Грбић Јасна

Национална економија

Економика туризма

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана  пословна кореспонденција (I  и I I раз.)

понедељак 14:50-15:35 Јовчевски Љиљана

Основи економије

Агенцијско и хотелијерско пословање (II, III  и IV раз.)

понедељак 15:40-16:25 Крстић Наташа
Финансијско пословање петак 16:25-17:10 Миличић Жељка
Услуживање уторак 13:10-13:55 Вокић Душко
Монетарна економија и банкарство  (III и IV раз.) уторак 15:40-16:25 Секулин Мирјана

Кикинда,  01.11.2017. године                                                                 Емилија Јанков,проф.

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА ОКТОБАР ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАН ВРЕМЕ ПРОФЕСОР
Српски језик и књижевност понедељак 11:30-12:15 Колунџић Љубица
понедељак 08:50-09:35 Петровић Јелена
четвртак 11:30-12:15 Јованов Душица
Енглески језик среда 08:50-09:35 Иличин Нада
понедељак 09:40-10:25 Милићев Софија
четвртак 10:25-11:10 Шимон Соња
Немачки језик понедељак 11:30-12:15 Голушин Милица
четвртак 10:25-11:10 Зубанов Жана

Социологија

Грађанско васпитање

понедељак 10:25-11:10 Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

понедељак 10:45-11:25 Цигановић Јелена
Историја уторак 10:25-10:45 Гајски Тихомир
Физичко васпитање четвртак 10:25-11:10 Микалачки Васа
понедељак 12:20-13:05 Мишковић Александар
уторак 08:50-09:35 Борић Александар
Математика понедељак 11:30-12:15 Јеж Илдико
уторак 09:40-10:25 Иличин Љубица
Филозофија четвртак 13:10-13:55 Надежда Лазић

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

петак 11:30-12:15 Радованов Тања
петак 11:30-12:15 Хофгезанг Емил
Физика понедељак 10:45-11:25 Мирко Вукобрат

Хемија

Комерцијално познавање робе

Познавање робе

уторак 10:25-11:10 Влајков Мира

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

понедељак 11:30-12:15 Кленанц Емила
Правна група предмета петак 10:25-11:10 Леринц Ержебет
Психологија четвртак 10:25-10:45 Мракић Сања
Верска настава петак 12:20-13:05 Јесић Бранислав

Географија

Економсака географија

четвртак 10:25-11:10 Оливера Гашић

Туристичка географија

Географија

понедељак 09:40-10:25 Марија Мишковић
Рачуноводство за трг.техн. четвртак 09:40-10:25 Наташа Вучковац
Пословна економија среда 10:25-11:10 Варађанин Дубравка
Рачуноводство  (III  и IV раз.) уторак 09:40-10:25 Витас Милан
Рачуноводство  (I и II раз.) петак 11:30-12:15 Којић Ивана

Дактилографија и административно пословање

Економика и организација угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

уторак 10:25-11:10 Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трговац, трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Основи трговине

Трговинско пословање

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

четвртак 09:40-10:25 Глушица Ружица

Статистика (III  и IV раз.)

Савремана  пословна кореспонденција (II раз.)

понедељак 08:50-09:35 Попов Јасна
Маркетинг среда 09:40-10:25 Голић Драган

Маркетинг у туризму

Девизно и царинско пословање

четвртак 10:25-11:10 Завишин Станислав
Спољнотрговинско и девизно пословање четвртак 09:40-10:25 Јасна Грбић

Национална економија

Економика туризма

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана  пословна кореспонденција (I  и I I раз.)

понедељак 08:50-09:35 Јовчевски Љиљана

Основи економије

Агенцијско и хотелијерско пословање (II, III  и IV раз.)

понедељак 09:40-10:25 Крстић Наташа
Финансијско пословање петак 10:25-11:10 Миличић Жељка
Услуживање уторак 13:10-13:55 Вокић Душко
Монетарна економија и банкарство  (III и IV раз.) уторак 09:40-10:25 Секулин Мирјана

 

 

Кикинда,  04.10.2017. године

Емилија Јанков,проф.


 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА ЈУН ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност

среда

17:30-18:15

Колунџић Љубица

понедељак

16:25-17:10

Петровић Јелена

четвртак

16:25-17:10

Јованов Душица

Енглески језик

четвртак

18:20-19:05

Иличин Нада

понедељак

16:25-17:10

Милићев Софија

петак

16:25-17:10

Шимон Соња

Немачки језик

четвртак

18:20-19:05

Голушин Милица

понедељак

17:30-18:15

Зубанов Жана

Социологија

Грађанско васпитање

петак

15:40-16:25

Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

уторак

16:25-17:10

Јоксимовић Александар

Историја

понедељак

17:30-18:15

Гајски Тихомир

Физичко васпитање

петак

17:30-18:15

Микалачки Васа

четвртак

16:25-16:45

Мишковић Александар

четвртак

17:30-18:15

Борић Александар

Математика

понедељак

14:50-15:35

Јеж Илдико

понедељак

15:40-16:25

Иличин Љубица

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

понедељак

18:20-19:05

Радованов Тања

понедељак

18:20-19:05

Хофгезанг Емил

Физика

четвртак

19:05- 19:55

Мирко Вукобрат

Хемија

Комерцијално познавање робе

Познавање робе

петак

16:25-16:45

Влајков Мира

Биологија

Екологија и заштита животне средине

среда

14:50-15:35

Кленанц Емила

Правна група предмета

четвртак

16:25-17:10

Леринц Ержебет

Верска настава

четвртак

16:25-17:10

Јесић Бранислав

Економсака географија

четвртак

15:40-16:25

Оливера Гашић

Туристичка географија

Географија

среда

16:25-16:45

Марија Мишковић

Пословна економија

четвртак

15:40-16:25

Варађанин Дубравка

Рачуноводство  (II  и III раз.)

Рачуноводство за трг.техн. (IV раз.)

уторак

17:30-18:15

Витас Милан

Рачуноводство  (IV раз.)

понедељак

16:25-17:10

Гавранчић Зора

Рачуноводство  (I раз.)

Рачуноводство за трг.техн.     ( III раз.)

четвртак

16:25-17:10

Којић Ивана

Статистика (III  и IV раз.)

Савремана  пословна кореспонденција (II раз.)

среда

16:25-17:10

Попов Јасна

Маркетинг

четвртак

16:25-17:10

Голић Драган

Маркетинг у туризму

Девизно и царинско пословање

понедељак

16:25-17:10

Завишин Станислав

Спољнотрговинско и девизно пословање

понедељак

16:25-17:10

Јасна Грбић

Национална економија

Економика туризма

Основи туризма и угоститљства

Економика и организација предузећа (кувар,конобар, тур.техн.)

Савремана  пословна кореспонденција (I раз.)

четвртак

17:30-18:15

Јовчевски Љиљана

Финансијско пословање

четвртак

18:20-19:05

Миличић Жељка

Услуживање

понедељак

14:00-14:45

Вокић Душко

Монетарна економија и банкарство  (III и IV раз.)

уторак

17:30-18:15

Секулин Мирјана

Основи економије

петак

16:00-16:45

Крстић Наташа

 

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА МАЈ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност

петак

09:40-10:25

Колунџић Љубица

понедељак

10:45-11:25

Петровић Јелена

четвртак

10:25-11:10

Јованов Душица

Енглески језик

четвртак

11:30-12:15

Иличин Нада

среда

11:30-12:15

Милићев Софија

петак

10:25-11:10

Шимон Соња

Немачки језик

понедељак

08:50-09:35

Голушин Милица

понедељак

09:40-10:25

Зубанов Жана

Социологија

Грађанско васпитање

петак

09:40-10:25

Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

уторак

10:25-10:45

Јоксимовић Александар

Историја

четвртак

11:30-12:15

Гајски Тихомир

Физичко васпитање

петак

10:25-11:10

Микалачки Васа

уторак

09:00-10:45

Мишковић Александар

четвртак

10:25-11:10

Борић Александар

Математика

понедељак

09:40-10:25

Јеж Илдико

понедељак

11:30-12:15

Иличин Љубица

Филозофија

уторак

10:45-11:25

Драган Оџић

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

среда

11:30-12:15

Радованов Тања

среда

11:30-12:15

Хофгезанг Емил

Физика

четвртак

12:20-13:05

Мирко Вукобрат

Хемија

Комерцијално познавање робе

Познавање робе

петак

10:25-10:45

Влајков Мира

Биологија

Екологија и заштита животне средине

среда

10:25-10:45

Кленанц Емила

Правна група предмета

среда

09:40-10:25

Бошњак Војислава

Правна група предмета

четвртак

10:45-11:25

Леринц Ержебет

Психологија

петак

10:25-10:45

Мракић Сања

Верска настава

четвртак

10:25-10:45

Јесић Бранислав

Економсака географија

четвртак

09:40-10:25

Оливера Гашић

Туристичка географија

Географија

среда

09:40-10:25

Марија Мишковић

Трговинско пословање

Рачуноводство за трг.техн.

понедељак

11:30-12:15

Ивана Барачков

Пословна економија

уторак

10:45-11:25

Варађанин Дубравка

Рачуноводство  (II  и III раз.)

среда

10:25-11:10

Витас Милан

Рачуноводство  (IV раз.)

понедељак

10:45-11:25

Гавранчић Зора

Рачуноводство  (I раз.)

уторак

09:40-10:25

Којић Ивана

Дактилографија и административно пословање

Економика и организација угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

понедељак

11:30-12:15

Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трговац, трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Основи трговине

понедељак

11:30-12:15

Глушица Ружица

Статистика (III  и IV раз.)

Савремана  пословна кореспонденција (II раз.)

понедељак

10:45-11:25

Попов Јасна

Маркетинг

понедељак

10:45-11:25

Голић Драган

Маркетинг у туризму

Девизно и царинско пословање

уторак

10:25-11:10

Завишин Станислав

Спољнотрговинско и девизно пословање

уторак

10:45-11:25

Јасна Грбић

Национална економија

Економика туризма

Основи туризма и угоститљства

Економика и организација предузећа (кувар,конобар, тур.техн.)

Савремана  пословна кореспонденција (I раз.)

четвртак

10:25-11:10

Јовчевски Љиљана

Основи економије

Агенцијско и хотелијерско пословање (II, III  и IV раз.)

понедељак

10:25-11:10

Крстић Наташа

Финансијско пословање

четвртак

12:20-13:05

Миличић Жељка

Услуживање

понедељак

13:10-13:55

Вокић Душко

Монетарна економија и банкарство  (III и IV раз.)

понедељак

10:25-11:10

Секулин Мирјана

 

 

Распоред консултација за ванредне ученике

зааприл школске 2016/2017. Године

 

 

ПРЕДМЕТ ДАН ВРЕМЕ ПРОФЕСОР
Српски језик и књижевност петак 15:40-16:25 Колунџић Љубица
понедељак 16:45-17:25 Петровић Јелена
четвртак 16:25-17:10 Јованов Душица
Енглески језик четвртак 17:30-18:15 Иличин Нада
среда 17:30-18:15 Милићев Софија
понедељак 18:20-19:05 Шимон Соња
Немачки језик понедељак 18:20-19:05 Голушин Милица
понедељак 17:30-18:15 Зубанов Жана
Социологија Грађанско васпитање петак 15:40-16:25 Бошњак Војислав
Ликовна култура Историја уметности Уметничко обликовање уторак 16:25-17:10 Јоксимовић Александар
Историја понедељак 17:30-18:15 Гајски Тихомир
Физичко васпитање петак 16:25-17:10 Микалачки Васа
уторак 16:25-16:45 Мишковић Александар
понедељак 14:50-15:35 Борић Александар
Математика понедељак 17:30-18:15 Јеж Илдико
понедељак 17:30-18:15 Иличин Љубица
Филозофија уторак 16:25-17:10 Драган Оџић
Рачунарство и информатика Пословна информатика понедељак 18:20-19:05 Радованов Тања
понедељак 18:20-19:05 Хофгезанг Емил
Физика четвртак 19:05- 19:55 Мирко Вукобрат
Хемија Комерцијално познавање робе Познавање робе петак 16:25-16:45 Влајков Мира
Биологија Екологија и заштита животне средине петак 17:30-18:15 Кленанц Емила
Правна група предмета среда 15:40-16:25 Бошњак Војислава
Правна група предмета четвртак 16:45-17:25 Леринц Ержебет
Психологија петак 16:25-16:45 Мракић Сања
Верска настава четвртак 16:25-16:45 Јесић Бранислав
Економсака географија четвртак 15:40-16:25 Оливера Гашић
Туристичка географија Географија среда 16:25-16:45 Марија Мишковић
Трговинско пословање Рачуноводство за трг.техн. понедељак 15:40-16:25 Ивана Барачков
Пословна економија уторак 16:25-17:10 Варађанин Дубравка
Рачуноводство  (II и III раз.) среда 16:25-17:10 Витас Милан
Рачуноводство  (IV раз.) понедељак 16:45-17:25 Гавранчић Зора
Рачуноводство  (I раз.) среда 15:40-16:25 Којић Ивана
Дактилографија и административно пословање Економика и организација угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар) понедељак 15:40-16:25 Влашић Вук
Економика трговине Економика и организација трговинских предузећа Практична настава (трговац, трг.техн.) Техника продаје и услуге купцима Основи трговине понедељак 15:40-16:25 Глушица Ружица
Статистика (III и IV раз.) Савремана пословна кореспонденција (II раз.) понедељак 16:25-17:10 Попов Јасна
Маркетинг понедељак 16:25-17:10 Голић Драган
Маркетинг у туризму Девизно и царинско пословање понедељак 16:25-17:10 Завишин Станислав
Спољнотрговинско и девизно пословање уторак 16:25-17:10 Јасна Грбић
Национална економија Економика туризма Основи туризма и угоститљства Економика и организација предузећа (кувар,конобар, тур.техн.) Савремана пословна кореспонденција (I раз.) четвртак 16:25-17:10 Јовчевски Љиљана
Основи економије Агенцијско и хотелијерско пословање (II, III и IV раз.) уторак 15:40-16:45 Крстић Наташа
Финансијско пословање четвртак 18:20-19:05 Миличић Жељка
Услуживање петак 14:00-14:45 Вокић Душко
Монетарна економија и банкарство  (III и IV раз.) уторак 17:30-18:15 Секулин Мирјана

 

Кикинда, 03.04.2017. године

Емилија Јанков,проф.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност

петак

09:40-10:25

Колунџић Љубица

понедељак

10:45-11:25

Петровић Јелена

уторак

12:20-13:05

Јованов Душица

Енглески језик

четвртак

11:30-12:15

Иличин Нада

среда

11:30-12:15

Милићев Софија

петак

10:25-11:10

Шимон Соња

Немачки језик

понедељак

08:50-09:35

Голушин Милица

понедељак

09:40-10:25

Зубанов Жана

Социологија

Грађанско васпитање

петак

09:40-10:25

Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

уторак

10:25-10:45

Јоксимовић Александар

Историја

четвртак

11:30-12:15

Гајски Тихомир

Физичко васпитање

петак

10:25-11:10

Микалачки Васа

уторак

09:00-10:45

Мишковић Александар

четвртак

10:25-11:10

Борић Александар

Математика

уторак

10:25-11:10

Величков Емилија

понедељак

09:40-10:25

Јеж Илдико

понедељак

11:30-12:15

Иличин Љубица

Филозофија

уторак

10:45-11:25

Драган Оџић

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

среда

11:30-12:15

Радованов Тања

среда

11:30-12:15

Хофгезанг Емил

Физика

четвртак

12:20-13:05

Мирко Вукобрат

Хемија

Комерцијално познавање робе

Познавање робе

петак

10:25-10:45

Влајков Мира

Биологија

Екологија и заштита животне средине

среда

10:25-10:45

Кленанц Емила

Правна група предмета

среда

09:40-10:25

Бошњак Војислава

Правна група предмета

четвртак

10:45-11:25

Леринц Ержебет

Психологија

петак

10:25-10:45

Мракић Сања

Верска настава

четвртак

10:25-10:45

Јесић Бранислав

Економсака географија

четвртак

09:40-10:25

Оливера Гашић

Туристичка географија

Географија

среда

10:25-10:45

Марија Мишковић

Трговинско пословање

Рачуноводство за трг.техн.

понедељак

11:30-12:15

Гордана Јокић

Пословна економија

уторак

10:45-11:25

Варађанин Дубравка

Рачуноводство  (II и III раз.)

среда

10:25-11:10

Витас Милан

Рачуноводство  (IV раз.)

понедељак

10:45-11:25

Гавранчић Зора

Рачуноводство  (I раз.)

уторак

09:40-10:25

Којић Ивана

Дактилографија и административно пословање

Економика и организација угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

понедељак

11:30-12:15

Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трговац, трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Основи трговине

среда

10:45-11:25

Глушица Ружица

Статистика (III и IV раз.)

Савремана пословна кореспонденција (II раз.)

понедељак

10:45-11:25

Попов Јасна

Маркетинг

понедељак

10:45-11:25

Голић Драган

Маркетинг у туризму

Девизно и царинско пословање

уторак

10:25-11:10

Завишин Станислав

Спољнотрговинско и девизно пословање

уторак

10:45-11:25

Јасна Грбић

Национална економија

Економика туризма

Основи туризма и угоститљства

Економика и организација предузећа (кувар,конобар, тур.техн.)

Савремана пословна кореспонденција (I раз.)

четвртак

10:25-11:10

Јовчевски Љиљана

Основи економије

Агенцијско и хотелијерско пословање (II, III и IV раз.)

понедељак

10:25-11:10

Крстић Наташа

Финансијско пословање

четвртак

12:20-13:05

Миличић Жељка

Услуживање

понедељак

13:10-13:55

Вокић Душко

Монетарна економија и банкарство  (III и IV раз.)

понедељак

10:25-11:10

Секулин Мирјана