Консултације

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА ЈУН ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност среда 17:30-18:15 Колунџић Љубица
среда 14:50-15:35 Петровић Јелена
уторак 16:25-16:45 Јованов Душица
Енглески језик среда 15:40-16:25 Тасовац Негослава
среда 16:25-16:45 Милићев Софија
среда 16:25-16:45 Шимон Соња
Немачки језик среда 16:25-16:45 Голушин Милица

Социологија

Грађанско васпитање

петак 16:25-16:45 Бошњак Војислав
Историја четвртак 15:40-16:25 Гајски Тихомир
Физичко васпитање уторак 16:25-16:45 Микалачки Васа
среда 16:25-16:45 Борић Александар
Математика уторак 17:30-18:15 Јеж Илдико
понедељак 17:30-18:15 Иличин Љубица

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

понедељак 17:30-18:15 Радованов Тања
уторак 15:40-16:25 Хофгезанг Емил
Физика четвртак 16:25-16:45 Вукобрат Мирко
Познавање робе четвртак 15:40-16:25 Арнуш Андреа

Хемија

Комерцијално познавање робе

уторак 16:25-16:45 Месарош Невена

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

понедељак 16:25-16:45 Кленанц Емила
Правна група предмета среда 16:25-16:45 Леринц Ержебет
Психологија уторак 16:25-16:45 Мракић Сања
Верска настава петак 15:40-16:25 Јесић Бранислав

Географија

Економсака географија

четвртак 17:30-18:15 Гашић Оливера

Туристичка географија

Географија

среда 16:25-16:45 Мишковић Марија
Пословна економија уторак 16:25-16:45 Варађанин Дубравка
Рачуноводство за трг.техн. понедељак 17:30-18:15 Витас Милан
Рачуноводство (I и III раз.) четвртак 16:25-17:10 Зора Гавранчић
Рачуноводство (II и IV раз.) уторак 15:40-16:25 Којић Ивана

Маркетинг

Основи трговине

Практична настава (трговац)

понедељак 16:25-16:45 Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Трговинско пословање

Економика угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

Маркетинг у трговини

среда 15:40-16:25 Глушица Ружица
Предузетништво уторак 16:25-16:45 Грбић Јасна

Основи економије

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

среда 16:25-16:45 Крстић Наташа

Статистика (III и IV раз.)

Дактилографија и административно пословање

петак 16:25-16:45 Попов Јасна

Национална економија

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана пословна кореспонденција (I и I I раз.)

уторак 16:25-16:45 Јовчевски Љиљана
Услуживање понедељак 16:25-17:10 Вокић Душко
Монетарна економија и банкарство (III и IV раз.) среда 15:40-16:25 Секулин Мирјана

Кикинда, 03.06.2019. године                                                                 Емилија Јанков