Консултације

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЗА ОКТОБАР ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

ДАН

ВРЕМЕ

ПРОФЕСОР

Српски језик и књижевност четвртак 15:40-16:25 Колунџић Љубица
среда 16:25-16:45 Петровић Јелена
среда 14:50-15:35 Јованов Душица
Енглески језик четвртак 16:25-17:10 Сивчев Негослава
уторак 18:20-19:05 Милићев Софија
петак 14:50-15:35 Шимон Соња
Немачки језик уторак 16:45-17:25 Голушин Милица

Социологија

Грађанско васпитање

петак 16:25-16:45 Бошњак Војислав

Ликовна култура

Историја уметности Уметничко обликовање

понедељак 16:25-16:45 Јоксимовић Александар
Историја четвртак 16:25-17:10 Гајски Тихомир
Физичко васпитање четвртак 18:20-19:05 Микалачки Васа
понедељак 16:25-17:10 Борић Александар
Математика уторак 16:25-17:10 Јеж Илдико
четвртак 14:50-15:35 Иличин Љубица

Рачунарство и информатика

Пословна информатика

среда 17:30-18:15 Радованов Тања
среда 17:30-18:15 Хофгезанг Емил
Физика четвртак 16:25-16:45 Вукобрат Мирко
Познавање робе среда 15:40-16:25 Барачков Ивана

Хемија

Комерцијално познавање робе

уторак 16:25-16:45 Месарош Невена

Биологија

Екологија

Екологија и заштита животне средине

Исхрана

среда 16:45-17:25 Кленанц Емила
Правна група предмета четвртак 16:45-17:25 Леринц Ержебет
Психологија уторак 16:25-16:45 Мракић Сања
Верска настава уторак 17:30-18:15 Јесић Бранислав

Географија

Економсака географија

среда 16:25-16:45 Гашић Оливера

Туристичка географија

Географија

понедељак 17:00-17:25 Мишковић Марија
Пословна економија среда 16:25-17:10 Варађанин Дубравка
Рачуноводство за трг.техн. среда 15:40-16:25 Витас Милан
Рачуноводство (I и III раз.) четвртак 16:25-17:10 Зора Гавранчић
Рачуноводство (II и IV раз.) среда 15:40-16:25 Којић Ивана

Маркетинг

Основи трговине

Практична настава (трговац)

среда 18:20-19:05 Влашић Вук

Економика трговине

Економика и организација трговинских предузећа

Практична настава (трг.техн.)

Техника продаје и услуге купцима

Трговинско пословање

Економика угоститељских и туристичких предузећа (кувар,конобар)

Маркетинг у трговини

среда 16:25-17:10 Глушица Ружица
Предузетништво среда 17:30-18:15 Грбић Јасна

Основи економије

Основи туризма и угоститљства (кувар, конобар)

уторак 17:30-18:15 Крстић Наташа

Статистика (III и IV раз.)

Дактилографија и административно пословање

четвртак 17:30-18:15 Попов Јасна

Национална економија

Економика и организација предузећа (кувар,конобар)

Савремана пословна кореспонденција (I и I I раз.)

среда 15:40-16:25 Јовчевски Љиљана
Услуживање понедељак 16:25-17:10 Вокић Душко
Монетарна економија и банкарство (III и IV раз.) среда 16:45-17:25 Секулин Мирјана