Ванредни ученици - распоред испита

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

         

Испит Разред и одељење Место полагања Датум Име и презиме ученика
Српски језик и књижевност Ванредни ученици библиотека

Среда, 20.03.2019.

Од 11,30-14,30 часова

Весна Штетин
Израда матурског практичног рада Ванредни ученици библиотека

Петак, 22.03.2019.

од 9,40-12,40

Весна Штетин

Изборни предмет:

Монетарна економија и банкарство

Ванредни ученици Учионица бр.12

Понедељак, 25.03.2019.

од 10,45

Весна Штетин
Одбрана матурског практичног рада Ванредни ученик Учионица бр.12

Четвртак, 28.03.2019.

од 13,10

Весна Штетин

У Кикинди, 15.03.2019.

Секретар Испитног одбора,

Катица Рајков, психолог Школе

Председник Испитног одбора

Директор Школе, Томислав Бартолић, професор

                                                                             

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

         

Испит Разред и одељење Место полагања Датум Списак ученика

Писани део,

практично извођење и презентација

Ванредни ученик Куварска припрема и кабинет

20.03.2019.

10,00 – 10,45

10,45– 14,15

Немања Стојковић

 У Кикинди, 14.03.2019.

Секретар Испитног одбора, 

Катица Рајков, психолог Школе

Председник Испитног одбора,

Директор Школе, Томислав Бартолић, професор

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Кнежевић Снежана

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

25.03.2019. у 08:00

26.03.2019. у 10:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Данијела Ђалински

1. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

25.03.2019. у 12:20

26.03.2019. у 09:40

2. Математика (писмени)

Математика (усмени)

26.03.2019. у 11:30

27.03.2019. у 08:00

1. Арсин Душица

1. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

25.03.2019. у 12:20

26.03.2019. у 09:40

1.Бицановић Весна 1. Пословна економија 27.03.2019. у 10:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Букуров Тамара 1. Туристичка географија 21.03.2019. у 09:45
2. Социологија 21.03.2019. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Вученовић Александар

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

25.03.2019. у 08:00

26.03.2019. у 10:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Љубичић Милана

1.Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

20.03.2019. у 11:30

21.03.2019. у 11:30

1. Савић Виолета

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

26.03.2019. у 11:30

27.03.2019. у 08:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (други разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Блажић Милош 1. Туристичка географија 21.03.2019. у 09:45
2. Економика туристичких и угоститељских предузећа 26.03.2019. у 09:40

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

26.03.2019. у 11:30

27.03.2019. у 08:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Грујић Давид 1. Државно уређење 25.03.2019. у 11:30

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА -други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Дујин Бранко 1. Економика и организација предузећа 26.03.2019. у 09:40
2. Куварство са практичном наставом 26.03.2019. у 10:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА -четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1.Бранислава Кузманов

2. Бранислава Зарић

1. Туристичка географија 21.03.2019. у 09:45
2. Куварство са практичном наставом 26.03.2019. у 09:40
3. Маркетинг у туризму 27.03.2019. у 10:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Петер Нора 1.Принципи економије 28.03.2019. у 13:10