Ванредни ученици - распоред испита

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Букуров Тамара

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

27.08.2019. у 09:00

28.08.2019. у 08:30

2. Маркетинг у туризму 27.08.2019. у 10:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1. Торњански Гордана

1. Економска географија 26.08.2019. у 09:00
2. Савремена пословна кореспонденција 27.08.2019. у 10:00
3. Комерцијално познавање робе 28.08.2019. у 10:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Секулин Душан

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

23.08.2019. у 09:00

26.08.2019. у 09:00

2. Практична настава 27.08.2019. у 10:00
3. Набавка и физичка   дистрибуција 27.08.2019. у 10:00
4. Комерцијално познавање робе 28.08.2019. у 10:00