Ванредни ученици - распоред испита

  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1.Бицановић Весана 1. Социологија 22.06.2018. у 11:00
2. Пословна економија 28.06.2018. у 11:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Кнежевић Снежана

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.06.2018. у 10:00

25.06.2018. у 08:30

2. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

25.06.2018. у 09:00

26.06.2018. у 09:00

3. Национална економија 27.06.2018. у 09:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Љубичић Милана 1. Устав и права грађана 26.06.2018. у 08:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Арсин Душица 1. Монетарна економија и банкарство 27.06.2018. у 09:00
2. Пословна економија 28.06.2018. у 11:00
1. Штетин Весна 1. Пословна економија 28.06.2018. у 11:00
2. Основи економије 29.06.2018. у 08:30
1. Ђалински Данијела

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

22.06.2018. у 11:00

28.06.2018. у 08:30

2. Пословна информатика 26.06.2018. у 09:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1. Шибул Александра

1. Грађанско васпитање 22.06.2018. у 11:00

2. Математика (писмени)

Математика (усмени)

22.06.2018. у 10:00

25.06.2018. у 09:00

3. Пословна информатика 26.06.2018. у 09:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1.Немања Стојковић 1. Исхрана 20.06.2018. у 08:00
2. Здравствена култура 20.06.2018. у 08:00
3. Основи туризма и угоститељства 28.06.2018. у 11:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Савић Виолета 1. Верска настава 27.06.2018. у 08:30
2. Практична настава 28.06.2018. у 11:00

3. Маркетинг у трговини

29.06.2018. у 08:30

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

       

Испит Разред и одељење Место полагања Датум Списак ученика
Писмени испит из српског језика ванредна ученица

 

медијатека

01.06. 2018.

од 17.00

до 20.00

Аћић Јелена

Израда практичног рада:

Послови продаје у самоизбору

ванредна ученица трговачки кабинет

04.06.2018.

од 12.20

до 15.20

Аћић Јелена
Изборни предмет: Национална економија ванредна ученица медијатека

06.06.2018.

од 8,00

Аћић Јелена
Одбрана практичног рада ванредна ученица трговачки кабинет

08.06. 2017.

од 12.20

 

Аћић Јелена

 

У Кикинди, 31.05.2018.

 

Секретар Испитног одбора,

Председник Испитног одбора

Катица Рајков, психолог Школе

Директор Школе,

Томислав Бартолић, професор

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Љубичић Милана

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

22.05.2018. у 16:45

23.05.2018. у 14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Кнежевић Снежана 1. Национална економија 30.05.2018. у 15:00
2. Право 25.05.2018. у 13:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

 

 

1. Шибул Александра

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

28.05.2018. у 14:50

31.05.2018. у 13:30

 

2. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

29.05.2018. у 15:40

30.05.2018. у 15:00

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Ђалински Данијела 1. Маркетинг 25.05.2018. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Арсин Душица 1. Грађанско васпитање 25.05.2018. у 15:40
1. Штетин Весна 1. Пословна информатика 18.05.2018. у 14:00
1.Бицановић Весана 1. Монетарна економија и банкарство 25.05.2018. у 17:30
2. Пословна информатика 18.05.2018. у 14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

 

 

1. Шибул Александра

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

28.05.2018. у 14:50

31.05.2018. у 13:30

 

2. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

29.05.2018. у 15:40

30.05.2018. у 15:00

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1.Блажић Милош 1. Куварство 17.05.2018. у 14:00
2. Професионалана пракса 17.05.2018. у 14:00
3. Пословна информатика у туризму и угоститељству - изборни 18.05.2018. у 14:00

4. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

24.05.2018. у 16:45

28.05.2018. у 17:30

5. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

28.05.2018. у 14:50

31.05.2018. у 13:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Секулин Душан

1. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

21.05.2018. у 15:40

23.05.2018. у 14:50

 

2. Техника продаје и услуге купцима

 

24.05.2018. у 17:30
3. Практична настава 24.05.2018. у 17:30
4. Маркетинг у трговини 25.05.2018. у 17:30

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Савић Виолета

1. Немачки језик (писмени)

Немачки језик (усмени)

28.05.2018. у 16:45

31.05.2018. у 15:00

 

2. Техника продаје и услуге купцима

 

24.05.2018. у 17:30

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Арсин Душица

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.03.2018. у 15:40

28.03.2018. у 17:30

1. Бицановић Весна

2. Штетин Весна

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.03.2018. у 15:40

28.03.2018. у 17:30

2. Монетарна економија и банкарство 15.03.2018. у 17:30
3. Грађанско васпитање 23.03.2018. у 15:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Ђалински Данијела 1. Основи економије 29.03.2018. у 17:30

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

 

 

1. Шибул Александра

1. Монетарна економија и банкарство 15.03.2018. у 17:30
  2. Уставно и привредно право 23.03.2018. у 13:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ

(трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Љубичић Милана

1. Немачки језик (писмени)

Немачки језик (усмени)

19.03.2018. у 16:30

22.03.2018. у 15:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР

(други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Блажић Милош 1. Верска настава 26.03.2018. у 18:20

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР

(први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Блажић Милош 1. Исхрана 21.03.2018. у 18:20
2. Здравствена култура 21.03.2018. у 18:20

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Аћић Јелена

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.03.2018. у 15:40

28.03.2018. у 17:30

1. Кнежевић Снежана 1. Национална економија 15.03.2018. у 17:30
2. Грађанско васпитање 23.03.2018. у 15:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ

(други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Савић Виолета

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

27.03.2018. у 16:45

28.03.2018. у 14:00

 

2. Основи пословања у трговини

 

29.03.2018. у 17:30

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

  

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Ђалински Данијела 1. Пословна економија 28.02.2018. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

 

 

1. Шибул Александра

1. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

21.02.2018. у 09:40

23.02.2018. у 08:50

  2. Маркетинг 27.02.2018. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Љубичић Милана 1. Практична настава 26.02.2018. у 08:50

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Бицановић Весна 1. Уставно и привредно право 23.02.2018. у 10:45
2. Основи економије 28.02.2018. у 10:30

 

 

1. Штетин Весна

1. Уставно и привредно право 23.02.2018. у 10:45
  2. Пословна економија 28.02.2018. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Кнежевић Снежана 1. Маркетинг 27.02.2018. у 11:30
1. Аћић Јелена

1. Немачки језик (писмени)

Немачки језик (усмени)

22.02.2018. у 12:20

28.02.2018. у 12:20

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

26.02.2018. у 08:50

27.02.2018. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Савић Виолета 1. Познавање робе 22.02.2018 у 12:00

2. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

26.02.2018. у 08:50

27.02.2018. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Блажић Милош 1. Куварство 19.02.2018. у 09:00
2.  Професионална пракса 19.02.2018. у 09:00
3. Основи туризма и угоститељства 26.02.2018. у 08:50
4. Верска настава 26.02.2018. у 09:15

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Испит

Разред и одељење

Место полагања

Датум

Име и презиме ученика

Српски језик и књижевност

Ванредни ученици

библиотека

Петак, 19.01.2018.

Од 14-17 часова

Арсић Јелена

Радин Стефан

Стојановић Соња

Израда матурског практичног рада

Ванредни ученици

библиотека

Уторак, 23.01.2018. од 16,45-19,45

Арсић Јелена

Радин Стефан

Израда матурског практичног рада

Ванредни ученици

библиотека

Уторак, 23.01.2018. од 16,45-19,45

Стојановић Соња

Изборни предмет:

Национална економија

Ванредни ученици

Учионица бр.24

Среда, 24.01.2018. од 14,50

Радин Стефан

Изборни предмет:

Маркетинг

Ванредни ученици

Учионица бр.31

Среда, 24.01.2018. од 16,45

Арсић Јелена

Изборни предмет:

Монетарна економија и банкарство

Ванредни ученици

Учионица бр.31

Среда, 24.01.2018. од 17,30

Стојановић Соња

Одбрана матурског практичног рада

Ванредни ученик

Учионица бр.13

Четвртак, 25.01.2018.

од 17,30

Арсић Јелена

Радин Стефан

Одбрана матурског практичног рада

Ванредни ученик

Учионица бр.13

Четвртак, 25.01.2018.

од 17,30

Стојановић Соња

 

У Кикинди, 21.12.2017.

Секретар Испитног одбора,                                                           

Катица Рајков, психолог Школе

Председник Испитног одбора       

Директор Школе, Томислав Бартолић, професор 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Савић Виолета 1. Практична настава 18.12.2017. у 11:30
2. Пословна комуникација 21.12.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Цигановић Драган 1. Трговинско пословање 18.12.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Ерак Саша

1. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

18.12.2017. у 09:40

22.12.2017. у 09:15

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Бицановић Весна 1. Економска географија 21.12.2017. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1. Штетин Весна

1. Социологија 21.12.2017. у 10:45
  2. Основи економија 20.12.2017. у 14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

 (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Аћић Јелена 1. Национална економија 18.12.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

 (четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Брдарић Јована 1. Систем обезбеђења 21.12.2017. у 12:20

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 (трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Божо Симона 1. Агенцијско и хотелијерско пословање 20.12.2017. у 14:00
2. Филозофија 21.12.2017. у 10:45
3. Пословна кореспонденција 19.12.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Ђалински Данијела 1. Пословна економија 19.10.2017. у 11:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР

(први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Сувачарев Драгољуб 1. Услуживање 21.12.2017. у14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 (четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Шибул Александра 1. Основи економија 20.12.2017. у 14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ

 (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Секулин Душан

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

25.12.2017. у 08:30

26.12.2017. у 08:30

2. Физичко васпитање 26.12.2017. у 10:30
3. Грађанско васпитање 28.12.2017. у 09:30

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(први разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Савић Виолета 1. Познавање робе 23.11.2017. у 16:00
2. Техника продаје и услуге купцима 30.11.2017. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР

(први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Ерак Саша

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

21.11.2017. у 15:40

22.11.2017. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ

(трећи разред)

Презиме и име

                кандидата         

Назив испита Датум и време полагања
1. Љубичић Милана 1. Психологија 23.11.2017. у 14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1. Бицановић Весна

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

20.11.2017. у 15:40

24.11.2017. у 17:30

2. Економска географија 23.11.2017. у 17:00
3. Грађанско васпитање 24.11.2017. у 15:40
4. Савремена пословна кореспонденција 27.11.2017. у 14:50

1. Штетин Весна

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

20.11.2017. у 15:40

24.11.2017. у 17:30

  2. Економска географија 23.11.2017. у 17:00
  3. Савремена пословна кореспонденција 27.11.2017. у 14:50

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

(трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Божо Симона 1. Психологија у туризму 23.11.2017. у 14:00
2. Маркетинг у туризму и угоститељству 29.11.2017. у 17:30
3. Финасијско пословање 30.11.2017. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Аћић Јелена

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

22.11.2017. у 16:45

27.11.2017. у 17:30

2. Право 30.11.2017. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР

(први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Сувачарев Драгољуб 1. Професионална пракса 24.11.2017. у 13:30
2. Услуживање 29.11.2017. у 13:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Стојановић Соња

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

22.11.2017. у 16:45

27.11.2017. у 17:30

1. Ђалински Данијела

1.Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

20.11.2017. у 14:50

27.11.2017. у 14:50

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Шибул Александра

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

20.11.2017. у 15:40

24.11.2017. у 17:30

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

           

Испит Разред и одељење Место полагања Датум Име и презиме ученика
Израда писменог рада Ванредни ученик Куварски кабинет

24.10.2017.

од 9,00

Александар Трнић
Израда практичног рада и презентација Ванредни ученик Куварски кабинет

24.10.2017.

од 10,00

Александар Трнић

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Љубичић Милана 1. Верска настава 17.10.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – први разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Савић Виолета 1. Верска настава 17.10.2017. у 11:30
2. Основи трговине 23.10.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Ђалински Данијела

1. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

23.10.2017. у 08:50

24.10.2017. у 10:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Стојановић Соња

1. Статистика(писмени)

Статистика (усмени)

23.10.2017. у 08:50

24.10.2017. у 10:45

1. Ђалински Данијела 1. Верска настава 17.10.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Аћић Јелена 1. Филозофија 19.10.2017. у 11:00
2.  Практична настава 23.10.2017. у 11:30
3. Маркетинг 25.10.2017. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Снежана Кнежевић

1. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

18.10.2017. у 08:50

24.10.2017. у 14:00

2. Право 19.10.2017. у 11:00
3. Национална економија 23.10.2017. у 11:30
4. Маркетинг 25.10.2017. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Шибул Александра 1. Пословна економија 25.10.2017. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР (трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Божо Симона 1. Историја уметности 16.10.2017. у 11:00

2. Немачки језик (писмени)

Немачки језик (усмени)

17.10.2017. у 14:00

18.10.2017. у 10:30

3. Туристичка географија 19.10.2017. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1. Бицановић Весна

1. Пословна економија 25.10.2017. у 10:30

1. Штетин Весна

1. Комерцијално познавање робе 17.10.2017. у 13:00
  2. Пословна економија 25.10.2017. у 10:30

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

            

Испит Разред и одељење Место полагања Датум Списак ученика
Израда практичног рада и усмена одбрана Ванредни ученик – трговац по старом Трговачки кабинет 23.08.2017. у 8,30 Рока Ненад
Писмена и практична израда и одбрана рада Ванредни ученик – конобар по старом Кабинет услуживања 28.08.2017. у 10,00 Трајлов Александар

 

У Кикинди, 21.08.2017.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

  

Испит Датум полагања место Ученик
Писмени испит из Српског језика и књижевности 22.08.2017. од 10,30 библиотека Толмачев Игор
Израда практичног рада 23.08.2017. од 9,00 библиотека Толмачев Игор
Изборни предмет : Маркетинг 24.08.2017. од 9,00 канцеларија психолога Толмачев Игор
Одбрана практичног рада 25.08.2017. од 9,00 учионица бр 24 Толмачев Игор

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Штетин Весна

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

23.08.2017. у 0830

24.08.2017. у 0830 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Штетин Весна

1. Грађанско васпитање

22.08.2017. у 1100

1. Бицановић Весна

1. Комерцијално познавање робе

25.08.2017. у 0830

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Гаврилов Адриана

1. Социологија

29.08.2017. у 0830

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Толмачев Игор

1. Право

21.08.2017. у 0930

1. Радин Стефан

1. Практична настава

23.08.2017. у 0930

2. Право

21.08.2017. у 0930

1.Кнежевић Снежана

1. Физичко васпитање

23.08.2017. у 0830 

2. Маркетинг

24.08.2017. у 0930 

3. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

25.08.2017. у 0900

28.08.2017. у 0830 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Ђалински Данијела

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

23.08.2017. у 0830

24.08.2017. у 0830 

2. Уставно и привредно право

21.08.2017. у 0930

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Соња Стојановић

1. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

23.08.2017. у 0830

24.08.2017. у 0930 

2. Математика (писмени)

Математика (усмени)

25.08.2017. у 0900

28.08.2017. у 0900 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1.Шибул Александра

1. Грађанско васпитање

22.08.2017. у 1100

2. Математика (писмени)

Математика (усмени)

25.08.2017. у 0900

28.08.2017. у 0900 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1.Штетин Весна

1. Пословна економија

20.06.2017. у 17:10

2. Основи економије

28.06.2017. у 08:30

1. Бицановић Весна

1. Пословна економија

20.06.2017. у 17:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

1. Сувачарев Драгољуб

 

1. Услуживање

 

28.06.2017. у 11:00

 

1. Професионална пракса

 

28.06.2017. у 11:00

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Рока Ненад

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

26.06.2017. у 08:30

29.06.2017. у 08:30

1. Нашко Бранислав

1. Устав и права грађана

20.06.2017. у 15:00

1. Пескар Клара

1. Предузетништво

21.06.2017. у 09:00

2. Грађанско васпитање

30.06.2017. у 08:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

1. Шибул Александра

1. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

26.06.2017. у 08:30

27.06.2017. у 08:30

2. Пословна информатика

28.06.2017. у 10:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Арсић Јелена

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

26.06.2017. у 08:30

29.06.2017. у 08:30

1. Кнежевић Снежана

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

16.06.2017. у 10:45

22.06.2017. у 11:00

2. Право

20.06.2017. у 15:00

3. Физичко васпитање

26.06.2017. у 08:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Секулин Душан

1. Практична настава

28.06.2017. у 08:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Трајлов Александар

1. Устав и права грађана

20.06.2017. у 15:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

1. Радин Стефан

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

19.06.2017. у 16:45

21.06.2017. у 08:30

2. Право

20.06.2017. у 15:00

3. Физичко васпитање

26.06.2017. у 08:30

4. Маркетинг

27.06.2017. у 08:30

5. Грађанско васпитање

30.06.2017. у 08:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Ђалински Данијела

1. Монетарна економија и банкарство

21.06.2017. у 09:00

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

 

 

1. Трнић Александар

1. Туристичка географија

22.06.2017. у 08:30

2. Предузетништво

27.06.2017. у 08:30

 

3. Основе услуживања

 

28.06.2017. у 11:00

4. Куварство

30.06.2017. у 11:00

 

5. Националне кухиње

30.06.2017. у 11:00

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

  

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време  и место полагања

1. Толмачев Игор

1. Право

05.06.2017. у 08:00

учионица бр. 27

2. Национална економија

06.06.2017. у 15:40

3. Рачуноводство  (писмени)

Рачуноводство (усмени)

07.06.2017. у 16:30

09.06.2017. у 16:30

4. Маркетинг

08.06.2017. у 10:00

5. Практична настава

09.06.2017. у 16:00

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

            

Испит

Разред и одељење

Место полагања

Датум

Списак ученика

Писмени испит из српског језика

 

44

биро 4,

31.05. 2017.

од 13.20

до 16.20

Лерик Александра

Матурски практични рад

44

Биро  4

02.06.2017.

од 08.00 до 11.00 часова

Лерик Александра

Тест за проверу стручно теоријских знања

44

Учионица бр. 26

08.06. 2017.

од 11.00

до 14.00

Лерик Александра

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Љубичић Милана

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

16.05.2017. у 09:40

18.05.2017. у 12:20

1. Пескар Клара

1. Грађанско васпитање

25.05.2017. у 11:30

2. Маркетинг у трговини

29.05.2017. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД

(четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

1. Макетин

23.05.2017. у 10:45

1. Лерик Александра

2. Обука у виртуелном предузећу

26.05.2017. у 10:45

 

3. Предузетништво

29.05.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

(четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Брдарић (Ћорић) Јована

1. Заштита од пожара и заштита на раду

17.05.2017. у 12:20

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Стојановић Соња

1. Уставно и привредно право

17.05.2017. у 12:20

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Ђалински Данијела

1. Пословна информатика

17.05.2017. у 11:30

2. Социологија

19.05.2017. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Сувачарев Драгољуб

1. Немачки језик II (писмени)

Немачки језик II (усмени)

22.05.2017. у 08:50

23.05.2017. у 14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР

(ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Лалићевић Страхиња

1. Куварство

22.05.2017. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Трајлов Александар

1. Устав и права грађана

17.05.2017. у 12:20

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Родић Бојан

1. Грађанско васпитање

25.05.2017. у 11:30

2. Практична настава

29.05.2017. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

16.05.2017. у 09:40

18.05.2017. у 12:20

1. Секулин Душан

2. Основи трговине

19.05.2017. у 12:20

 

3. Техника продаје и услуге купцима

29.05.2017. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Кнежевић Снежана

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.05.2017. у 09:40

24.05.2017. у 11:3 0

1. Гаврилов Адриана

1. Социологија

19.05.2017. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Шибул Александра

1. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

22.05.2017. у 10:45

24.05.2017. у 11:30

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Мојић Кристијан

1. Физичко васпитање

17.05.2017. у 10:45

1. Толмачев Игор

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

16.05.2017. у 09:40

18.05.2017. у 12:20

2. Физичко васпитање

17.05.2017. у 10:45

3. Филозофија

19.05.2017. у 09:40

4. Немачки језик  (писмени)

Немачки језик (усмени)

22.05.2017. у 08:50

23.05.2017. у 14:00

5. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

23.05.2017. у 12:20

24.05.2017. у 09:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Цигановић Драган

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

23.05.2017. у 12:20

24.05.2017. у 09:00

1. Нашко Бранислав

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

16.05.2017. у 09:40

18.05.2017. у 12:20

 

2. Устав и права грађана

17.05.2017. у 12:20

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Аћић Јелена

1. Физичко васпитање

17.05.2017. у 10:45

2. Грађанско васпитање

25.05.2017. у 11:30

1. Радин Стефан

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

16.05.2017. у 09:40

18.05.2017. у 12:20

2. Филозофија

19.05.2017. у 09:40

3. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

23.05.2017. у 12:20

24.05.2017. у 09:00

4. Национална економија

25.05.2017. у 10:30

5. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

25.05.2017. у 11:30

26.05.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

1. Бицановић Весна

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.05.2017. у 09:40

24.05.2017. у 11:3 0

 

2. Пословна економија

23.05.2017. у 10:45

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР

(ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

 

 

1. Трнић Александар

1. Познавање животних намирница

18.05.2017. у 14:00

2. Куварство

22.05.2017. у 13:10

3. Професионална пракса

22.05.2017. у 13:10

4. Општа туристичка географија (изборни)

24.05.2017. у 10:00

 

5. Економика туристичких и угоститељских предузећа

29.05.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред

1. Штетин Весна

1. Савремена пословна комуникација

25.05.2017. у 10:30

2. Грађанско васпитање

25.05.2017. у 11:30

3. Екологија

26.05.2017. у 12:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЧКИ МЕНАЏЕР

(СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА )

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Данијела Латковић

1. Практична настава

29.05.2017. у 13:10

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

Испит

Датум полагања

место

Ученик

Писмени испит из Српског језика и књижевности

20.03.2017. од 10,45

библиотека

Сандић Јована

Израда практичног рада

22.03.2017. од 10,45

библиотека

Сандић Јована

Изборни предмет : Банкарско пословање

24.03.2017. у 12,20

канцеларија психолога

Сандић Јована

Одбрана практичног рада

27.03.2017. у 13,10

учионица бр 24

Сандић Јована

 У Кикинди, 10.03. 2017.                  

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Љубичић Милана

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

20.03.2017. у 10:45

21.03.2017. у 12:20

1. Пескар Клара

1. Техника продаје и услуге купцима

27.03.2017. у 11:30

2. Практична настава

27.03.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Шибул Александра

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

20.03.2017. у 10:45

21.03.2017. у 12:20

2. Основи економије

29.03.2017. у 09:00

   ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА (четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Брдарић (Ћорић) Јована

1. Заштита од пожара и заштита на раду

29.03.2017. у 12:20

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Стојановић Соња

1. Уставно и привредно право

29.03.2017. у 12:20

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Ђалински Данијела

1. Основи економије

29.03.2017. у 09:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Сувачарев Драгољуб

1. Основи туризма и угоститељства

27.03.2017. у 11:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

1. Трнић Александар

1. Куварство

27.03.2017. у 13:10

 

2. Професионална пракса

27.03.2017. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

1. Секулин Душан

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

20.03.2017. у 10:45

21.03.2017. у 12:20

 

2. Историја

23.03.2017. у 13:10

 

3. Хемија

23.03.2017. у 14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

 

 

1. Лалићевић Страхиња

1. Општа туристичка географија -изборни

20.03.2017. у 09:40

2. Националне кухиње

27.03.2017. у 13:10

 

3. Основи услуживања

27.03.2017. у 13:10

 

4. Предузетништво

29.03.2017. у 09:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Трајлов Александар

1. Устав и права грађана

29.03.2017. у 12:20

   ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Толмачев Игор

1. Грађанско васпитање

30.03.2017. у 11:30

1. Мојић Кристијан

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

20.03.2017. у 10:45

21.03.2017. у 13:10

2. Физичко васпитање

20.03.2017. у 12:20

1. Средић Милана

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

20.03.2017. у 09:40

22.03.2017. у 11:00

2. Математика (писмени)

Математика (усмени)

28.03.2017. у 11:30

29.03.2017. у 14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Аћић Јелена

1. Основи економије

29.03.2017. у 09:00

1. Толмачев Игор

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

20.03.2017. у 09:40

22.03.2017. у 11:00

1. Кнежевић Снежана

2. Радин Стефан

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

20.03.2017. у 09:40

22.03.2017. у 11:00

1. Социологија

24.03.2017. у 09:40

3. Основи економије

29.03.2017. у 09:00

 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

1. Цигановић Драган

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

20.03.2017. у 10:45

21.03.2017. у 12:20

 

2. Практична настава

27.03.2017. у 11:30

 

 

1. Нашко Бранислав

1. Практична настава

27.03.2017. у 11:30

 

2. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

29.03.2017. у 11:30

30.03.2017. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД (четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

1. Лерик Александра

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

20.03.2017. у 10:45

21.03.2017. у 12:20

 

2. Математика (писмени)

Математика (усмени)

28.03.2017. у 11:30

29.03.2017. у 14:00

   ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Гаврилов Адриана

1. Пословна информатика

20.03.2017. у 11:30

  

Координатор за ванредне ученике, Емилија Јанков, проф.

Директор Школе,Томислав Бартолић, проф.

 

 

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Мојић Кристијан

1. Основи економије

20.02.2017. у 16:45

1. Аћић Јелена

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.02.2017. у 17:30

23.02.2017. у 16:30

2. Социологија

24.02.2017. у 16:00

1. Толмачев Игор

1. Основи економије

20.02.2017. у 16:45

2. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.02.2017. у 17:30

23.02.2017. у 16:30

3. Социологија

24.02.2017. у 16:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Кнежевић Снежана

1. Историја

22.02.2017. у 13:10

1. Радин Стефан

1. Физика

21.02.2017. у 14:00

2. Пословна информатика

24.02.2017. у 15:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Средић Милана

1. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

20.02.2017. у 18:20

22.02.2017. у 19:10

2. Национална економија

22.02.2017. у 16:30

3. Филозофија

24.02.2017. у 16:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Ђалински Данијела

1. Пословна економија

21.02.2017. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Стојановић Соња

1. Уставно и привредно право

21.02.2017. у 15:40

2. Статистика (писмени)

Статистика (усмени)

22.02.2017. у 17:30

23.02.2017. у 16:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

 

1. Секулин Душан

1. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

20.02.2017. у 18:20

22.02.2017. у 19:10

 

2. Познавање робе

24.02.2017. у 13:10

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Рока Ненад

1. Практична настава

22.02.2017. у 16:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Бицановић Весна

1. Основи економије

20.02.2017. у 16:45

2. Савремена пословна економија

22.02.2017. у 16:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР

(ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

1. Економика угоститељских и туристичких предузећа

20.02.2017. у 15:40

 

2. Познавање животних намирница

24.02.2017. у 13:10

1. Лалићевић Страхиња

3. Туристичка географија

24.02.2017. у 14:00

 

4. Куварство

27.02.2017. у 13:10

 

5. Професинална пракса

27.02.2017. у 13:10

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР

(ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

1. Исхрана

22.02.2017. у 13:10

1. Трнић Александар

2. Основи туризма и угоститељства

22.02.2017. у 16:30

 

3. Здравствена култура

24.02.2017. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

(четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Ћорић Јована

1. Устав и права грађана

21.02.2017. у 15:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

 

1. Основи туризма и угоститељства

22.02.2017. у 16:30

1. Сувачарев Драгољуб

2. Услуживање

27.02.2017. у 13:10

 

3. Професинална пракса

27.02.2017. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Пескар Клара

1. Основи пословања у трговини

22.02.2017. у 16:30

2. Познавање Робе

24.02.2017. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

(трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита

Датум и време полагања

1. Шибул Александра

1. Пословна економија

21.02.2017. у 16:45

2. Социологија

24.02.2017. у 16:00

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

Испит

Датум полагања

Место

Ученик

Писмени испит из Српског језика и књижевности

20.01.2016.

Од 3.часа (9,40)

Школска библиотека

Попов Александар

Израда практичног рада

24.01.2016.

Од 3.часа (9,40)

Школска библиотека

Попов Александар

Изборни предмет : Служба обезбеђења

 

25.01.2016.

6.час (12,20)

Учионица бр. 24

Попов Александар

Одбрана практичног рада

26.01.2016.   

7.час (13,10)

Школска библиотека

Попов Александар

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА (четврти разред)
 Презиме и име
кандидата 

Назив испита

Датум и време
полагања

 1.  Попов Александар

 
1. Филозофија
 
18.11.2016. у 10:00
 
2. Статистика (писмени)
 
Статистика (усмени)
 
 
21.11.2016. у 10:45
 
24.11.2016. у 12:20
 
 
3. Систем обезбеђења
 
22.11.2016. у 11:30
 
4. Заштита од пожара и заштита на раду
 
23.11.2016. у 12:20
 
5. Немачки језик (писмени)
 
Немачки језик (усмени)
 
 
28.11.2016. у 08:50
 
29.11.2016. у 14:00
 
 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – други разред)
Презиме и име
кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
 
1. Ђалински Данијела
 

1. Историја

15.11.2016. у 12:30

 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред)
Презиме и име
кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
 
1. Лалићевић Страхиња
 
 
1. Основи туризма и угоститељства
 
22.11.2016. у 14:00
 
2. Исхрана
 
25.11.2016. у 12:30
 
3. Здравствена култура
 
30.11.2016. у 13:30
 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (први разред)
Презиме и име
кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
1. Пескар Клара
 
1. Практична настава
 
22.11.2016. у 14:00
 
2. Техника продаје и услуге купцима
 
22.11.2016. у 14:00
 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред)
Презиме и име
Кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
 
1. Радин Стефан 
 
2. Станкић Александра
 
1. Биологија
25.11.2016. у 12:30
 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР(трећи разред)
Презиме и име
кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
1. Шибул Александра
 
1. Енглески језик (писмени)
 
Енглески језик (усмени)
 
 
21.11.2016. у 10:45
 
23.11.2016. у 13:10
 
 
2. Рачуноводство (писмени)
 
Рачуноводство (усмени)
 
 
24.11.2016. у 10:45
 
29.11.2016. у 12:20
 
 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)
Презиме и име
Кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
 
1. Мојић Кристијан
 
1. Основи економије
22.11.2016. у 14:00
1. Средић Милана
 
1. Социологија
 
18.11.2016. у 10:00
 
2. Основи економије
 
22.11.2016. у 14:00
 
3. Рачуноводство (писмени)
 
Рачуноводство (усмени)
 
 
24.11.2016. у 10:45
 
29.11.2016. у 12:20
 
 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - други разред)
Презиме и име
Кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
1. Гаврилов Адриана 
 
1. Историја
 
15.11.2016. у 12:30
1. Толмачев Игор
 
1. Историја
 
15.11.2016. у 12:30
 
2. Хемија
 
21.11.2016. у 13:30
 
3. Физика
 
23.11.2016. у 14:00
 
4. Пословна информатика
 
30.11.2016. у 11:30
1. Кнежевић Снежена
 
2. Аћић Јелена 
 
1. Историја
 
15.11.2016. у 12:30
 
2. Физика
 
23.11.2016. у 14:00
 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (други разред)
Презиме и име
Кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
1. Бајић Душан 
 
1. Српски језик и књижевност (писмени)
 
2. Српски језик и књижевност (усмени)
 
 
21.11.2016. у 10:45
 
25.11.2016. у 10:30
 
 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)
Презиме и име
Кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
1. Стојановић Соња
 
1. Статистика (писмени)
 
Статистика (усмени)
 
 
21.11.2016. у 10:45
 
24.11.2016. у 12:20
 
 
2. Маркетинг
 
28.11.2016. у 10:45
 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНОБАР (први разред)
Презиме и име
кандидата

Назив испита

Датум и време
полагања
1. Сувачарев Драгољуб
 
1. Основи туризма и угоститељства
 
22.11.2016. у 14:00

 

Испит

Датум полагања

Место

Ученик

Писмени испит из Српског језика и књижевности

20.01.2016.

Од 3.часа (9,40)

Школска библиотека

Попов Александар

Израда практичног рада

24.01.2016.

Од 3.часа (9,40)

Школска библиотека

Попов Александар

Изборни предмет : Служба обезбеђења

 

25.01.2016.

6.час (12,20)

Учионица бр. 24

Попов Александар

Одбрана практичног рада

26.01.2016.   

7.час (13,10)

Школска библиотека

Попов Александар

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

           

Испит

Разред и одељење

Место полагања

Датум

Име и презиме ученика

Српски језик и књижевност

Ванредни ученици

библиотека

Петак, 19.01.2018.

Од 14-17 часова

Арсић Јелена

Радин Стефан

Стојановић Соња

Израда матурског практичног рада

Ванредни ученици

библиотека

Уторак, 23.01.2018. од 16,45-19,45

Арсић Јелена

Радин Стефан

Израда матурског практичног рада

Ванредни ученици

библиотека

Уторак, 23.01.2018. од 16,45-19,45

Стојановић Соња

Изборни предмет:

Национална економија

Ванредни ученици

Учионица бр.24

Среда, 24.01.2018. од 14,50

Радин Стефан

Изборни предмет:

Маркетинг

Ванредни ученици

Учионица бр.31

Среда, 24.01.2018. од 16,45

Арсић Јелена

Изборни предмет:

Монетарна економија и банкарство

Ванредни ученици

Учионица бр.31

Среда, 24.01.2018. од 17,30

Стојановић Соња

Одбрана матурског практичног рада

Ванредни ученик

Учионица бр.13

Четвртак, 25.01.2018.

од 17,30

Арсић Јелена

Радин Стефан

Одбрана матурског практичног рада

Ванредни ученик

Учионица бр.13

Четвртак, 25.01.2018.

од 17,30

Стојановић Соња

У Кикинди, 21.12.2017.

 

                   Секретар Испитног одбора,                                                            Председник Испитног одбора

          Катица Рајков, психолог Школе                                                              Директор Школе, Томислав Бартолић, професор