Ванредни ученици - распоред испита

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (први разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Јолић Јована 1. Основи туризма и угоститељства 19.11.2019. у 16:45
2. Куварство 26.11.2019. у 13:30
3. Професионална пракса 26.11.2019. у 13:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (други разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Блажић Милош

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

26.11.2019. у 17:30

27.11.2019. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Цигановић Драган 1. Устав и права грађана 29.11.2019. у 16:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Букуров Тамара 1. Куварство са практичном наставом 26.11.2019. у 13:30

2. Математика (писмени)

Математика (усмени)

26.11.2019. у 17:30

27.11.2019. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (први разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Елена Сараволац 1. Географија 21.11.2019. у 16:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1. Торњански Гордана

1. Грађанско васпитање 18.11.2019. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Весна Бакалић Ханцик 1. Комерцијално познавање робе 19.11.2019. у 16:30

1. Торњански Гордана

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.11.2019. у 15:40

28.11.2019. у 16:00

2. Пословна економија 27.11.2019. у 15:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1. Вујанић Савица

1. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност   (усмени)

19.11.2019. у 18:20

22.11.2019. у 16:30

2. Маркетинг 27.11.2019. у 15:40
3. Национална економија 29.11.2019. у 16:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1.Александар Вученовић

1. Немачки језик (писмени)

Немачки језик  (усмени)

19.11.2019. у 15:40

26.11.2019. у 16:30

2. Хигијена 22.11.2019. у 15:00
3. Историја 25.11.2019. у 16:30
4. Музичка уметност 27.11.2019. у 14:00
5. Биологија 29.11.2019. у 15:00
1. Станојевић Никола 1. Хигијена 22.11.2019. у 15:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Станкић Александра

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

22.11.2019. у 15:40

28.11.2019. у 16:00