Ванредни ученици - распоред испита

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Букуров Тамара 1.Верска настава 19.06.2019. у 15:00
2. Туристичка географија 20.06.2019. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1.Торњански Гордана

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

21.06.2019. у 15:10

27.06.2019. у 09:00

1. Вученовић Александар

2. Весна Бакалић Ханцик

1.Пословна економија 26.06.2019. у 09:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Торњански Гордана 1.Грађанско васпитање 20.06.2019. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Секулин Душан

1. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

20.06.2019. у 16:00

27.06.2019. у 09:00

2.Грађанско васпитање 20.06.2019. у 16:45

3. Немачки језик I – изборни (писмени)

Немачки језик I – изборни (усмени)

21.06.2019. у 16:00

24.06.2019. у 11:00

4. Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

25.06.2019. у 09:00

28.06.2019. у 11:00

5.Предузетништво 26.06.2019. у 09:00
1. Савић Виолета

1. Немачки језик (писмени)

Немачки језик (усмени)

21.06.2019. у 16:00

24.06.2019. у 11:00

2. Психологија 28.06.2019. у 09:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1.Станкић Александра

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

21.06.2019. у 15:10

27.06.2019. у 09:00

2. Основи економије 25.06.2019. у 09:00

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1.Станкић Александра

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

23.05.2019. у 11:30

29.05.2019. у 09:40

2. Основи економије 23.05.2019. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Кнежевић Снежана

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

23.05.2019. у 11:30

29.05.2019. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Букуров Тамара 1.Исхрана 15.05.2019. у 13:00
2. Хотелијерство 23.05.2019. у 09:40

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Петер Нора 1.Финансијско пословање 23.05.2019. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Арсин Душица 1. Пословна информатика 15.05.2019. у 11:30
2. Основи економије 23.05.2019. у 09:40
1. Данијела Ђалински 1. Уставно и привредно право 27.05.2019. у 11:30
1.Бицановић Весна 1. Основи економије 23.05.2019. у 09:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Љубичић Милана 1.Устав и права грађана 27.05.2019. у 11:30
1. Савић Виолета 1.Практична настава 22.05.2019. у 10:30
2. Социологија са правима грађана 27.05.2019. у 11:30

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА -четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1.Бранислава Кузманов

2. Бранислава Зарић

1.Исхрана 15.05.2019. у 13:00
2. Хотелијерство 23.05.2019. у 09:40
3. Познавање робе 28.05.2019. у 12:20

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1.Торњански Гордана 1. Екологија 15.05.2019. у 13:00
2. Грађанско васпитање 21.05.2019. у 09:40
3. Савремена пословна кореспонденција 22.05.2019. у 09:40
4.Пословна економија 22.05.2019. у 10:30
5. Основи економије 23.05.2019. у 09:40
1. Вученовић Александар 1.Пословна економија 22.05.2019. у 10:30

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1.Весна Бакалић Ханцик 1. Екологија 15.05.2019. у 13:00
2. Савремена пословна кореспонденција 22.05.2019. у 09:40
3.Пословна економија 22.05.2019. у 10:30

4. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

23.05.2019. у 11:30

29.05.2019. у 09:40

5. Основи економије 23.05.2019. у 09:40