Ванредни ученици - распоред испита

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Перовић Јована 1. Екологија 25.02.2019. у 13:10
1. Вученовић Александар 1. Пословна економија 27.02.2019. у 16:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Савић Виолета

1.Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

25.02.2019. у 15:40

26.02.2019. у 18:20

2.Верска настава 28.02.2019. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Грујић Давид 1. Дактилографија и административно пословање 26.02.2019. у 15:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Данијела Ђалински

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

26.02.2019. у 16:45

27.02.2019. у 15:40

2. Енглески језик (писмени)

Енглески језик (усмени)

26.02.2019. у 18:20

27.02.2019. у 16:30

1. Штетин Весна

2. Бицановић Весна

3. Арсин Душица

1. Уставно и привредно право 25.02.2019. у 16:30
2. Грађанско васпитање 28.02.2019. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Станкић Александра 1. Социологија 25.02.2019. у 14:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Букуров Тамара 1. Рачунарство и информатика 27.02.2019. у 17:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Букуров Тамара 1. Верска настава 28.02.2019. у 16:45

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Стојковић Немања 1. Предузетништво 27.02.2019. у 16:30
2. Куварство 26.02.2019. у 15:40
3. Националне кухиње 26.02.2019. у 15:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Петер Нора 1. Биологија 25.02.2019. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА -трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1.Бранислава Кузманов

2. Бранислава Зарић

1.Уметничко обликовање 25.02.2019. у 13:10
2. Туристичка географија 28.02.2019. у 16:00
3. Психологија 25.02.2019. у 14:50
4. Куварство са практичном наставом 26.02.2019. у 15:40
5. Познавање робе 28.02.2019. у 12:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Љубичић Милана

1.Српски језик и књижевност (писмени)

Српски језик и књижевност (усмени)

25.02.2019. у 15:40

26.02.2019. у 18:20

  

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

За ванредне ученике

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

         

Испит Разред и одељење Место полагања Датум Име и презиме ученика
Српски језик и књижевност Ванредни ученици библиотека

Петак, 18.01.2019.

Од 9,40-12,40 часова

Наташа Ђерман
Израда матурског практичног рада Ванредни ученици библиотека Уторак, 22.01.2019. од 8,00-11,00 Наташа Ђерман

Изборни предмет:

Маркетинг

Ванредни ученици Учионица бр.26 Четвртак, 24.01.2019. од 12,20 Наташа Ђерман
Одбрана матурског практичног рада Ванредни ученик Учионица бр.21

Петак, 25.01.2019.

од 9,40

Наташа Ђерман

 

У Кикинди, 25.12.2018.

 

Секретар Испитног одбора,

Председник Испитног одбора

Катица Рајков, психолог Школе

Директор Школе,

Томислав Бартолић, професор

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Букуров Тамара 1. Хемија 18.12.2018. у 13:00
2. Историја 19.12.2018. у 13:10

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУВАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Стојковић Немања 1. Психологија у туризму и угоститељству 17.12.2018. у 15:00
2. Основе услуживања 19.12.2018. у 15:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Перовић Јована 1. Екологија 18.12.2018. у 11:30
2. Пословна економија 19.12.2018. у 16:30
1. Вученовић Александар 1. Основи економије 19.12.2018. у 16:30

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Грујић Давид 1. Музичка култура 20.12.2018. у 14:00

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -четврти разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Ђерман Наташа

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

18.12.2018. у 16:30

24.12.2018. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - четврти разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1. Штетин Весна

2. Бицановић Весна

1. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

18.12.2018. у 16:30

24.12.2018. у 10:30

2. Пословна Информатика 19.12.2018. у 17:30
1. Арсин Душица

1. Математика (писмени)

Математика (усмени)

17.12.2018. у 16:30

21.12.2018. у 16:00

2. Рачуноводство (писмени)

Рачуноводство (усмени)

18.12.2018. у 16:30

24.12.2018. у 10:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВАЦ (трећи разред)

Презиме и име

Кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Савић Виолета 1. Предузетништво 21.12.2018. у 16:30

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (први разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Петер Нора 1. Географија 20.12.2018. у 16:30

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА -други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања

1.Бранислава Кузманов

2. Бранислава Зарић

1. Куварство са практичном наставом 17.12.2018. у 17:30
2. Економика и организација предузеће 18.12.2018. у 15:40

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА -други разред)

Презиме и име

кандидата

Назив испита Датум и време полагања
1. Станкић Александра 1. Историја 19.12.2018. у 13:10