Ванредни ученици - информације

vanredni-info

Контакт особа:

ЕМИЛИЈА ЈАНКОВ, професор - координатор за ванредне ученике

Телефон: 0230/401-861


 

 

У нашој школи могуће је ванредно завршити, путем доквалификације и преквалификације, следеће образовне профиле:

 - ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

 - КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

 - УГОСТИТЕЛЈСКИ ТЕХНИЧАР

 - ТРГОВАЦ

 - КОНОБАР

 - КУВАР

 

Ванредни ученик полаже разредне испите у следећим роковима:

 - октобарски

 - новембарски

 - децембарски

 - фебруарски

 - мартовски

 - мајски

 - јунски

 - августовски

 

Матурски, завршни и специјалистички испит полажу се у следећим испитним роковима:

 - октобарски

 - јануарски

 - мартовски

 - јунски

 - августовски

 

Пријављивање испита је од 1. до 5. у месецу, а полагање испита од 15. у месецу.