Трговац

Образовни профил: Трговац
Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Број ученика: 30

Трговац је занимање III степена.
 

Списак предмета који се уче у 1. разреду:

- општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Хемија

- стручни предмети:

 • Основи трговине
 • Техника продаје и услуге купцима
 • Пословна комуникација
 • Познавање робе
 • Практична настава – један дан недељно

- изборни предмети:

 • Верска настава или Грађанско васпитање.
 
У наставном плану акценат је на стручним предметима и практичној настави.
 
Стичу се следећа знања и вештине:
 • припрема и организација процеса рада у продавници,
 • набавка робе,
 • складиштење и чување робе,
 • продаја робе,
 • одржавање презентације робе изван продавнице.
 
Практична настава се обавља у све три године школовања.
 
Након завршетка овог смера, могуће је наставити ванредно школовање за четврти степен, образовни профил трговински техничар.