Комерцијалиста - оглед

Образовни профил: Комерцијалиста - оглед
Подручје рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам

Број ученика: 24

Списак предмета који се уче у 1. разреду:

 
- општеобразовни:
 • Српски језик и књижевност
 • Први страни језик
 • Други страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика

- стручни предмети:

 • Увод у економију
 • Основи права
 • Канцеларијско пословање
 • Основи рачуноводства

- изборни предмети:

 • Верска настава или Грађанско васпитање

- изборни предмети предвиђени огледом:

 • Историја,
 • Економска географија или Екологија и здравствено васпитање
 
Програм профила Комерцијалиста је сачињен уз помоћ стручњака из праксе, односно, велетрговинских и спољнотрговинских предузећа.
 
У оквиру неколико уже стручних предмета, ученици стичу теоријска знања о пословима који се обављају у велетрговинским и спољнотрговинским предузећима.
 
Практичне вештине ученици стичу на часовима обуке у виртуелном предузећу, где се симулирају реалне ситуације.
 
У виртуелном предузећу се, кроз рад у продајној, набавној, складишној и књиговодственој служби, повезују знања и ученици стичу комплетну слику функционисања трговинског предузећа.
 
По завршетку овог образовног профила, ученици могу да раде у трговини на велико различитим врстама робе, у предузећима са мешовитим асортиманом робе, већи део послова обављају на компјутерима, у оквиру теренске службе путују аутомобилом да би обишли своје комитенте...
 
Такође могу да наставе школовање на високошколским установама.