Финансијски администратор

Образовни профил: Финансијски администратор
Подручје рада: економија, право и администрација

Број ученика: 30

Овај образовни профил ученици уписују да би стекли знања и вештине у свим сегментима финансијско – рачуноводствених послова, али и неопходна правна и економска знања, као и знања из опште културе.
 

Списак предмета који се уче у 1. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Географија
 • Биологија

Стручни предмети:

 • Принципи економије
 • Рачуноводство
 • Финансијско пословање
 • Канцеларијско пословање
 • Пословна економија

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање
 
На овом смеру ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелним предузећима која оснивају у оквиру предмета финансијско – рачуноводствена обука.
 
У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да раде у предузећима у оквиру практичне наставе и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.
 
Финансијско – рачуноводствена обука се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у предузећу.
 
Ученици оснивају виртуелна привредна друштва.
 
Ученици сарађују са виртуелном банком - електронско банкарство путем интернета и од банке редовно добијају изводе.
 
Једном у две године се организује Сајам виртуелних предузећа на којем ученици представљају пословање својих предузећа.
 
Након завршеног  средњег образовања, финансијски администратори могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих предузећа, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама...
 
Многи ученици се одлуче да упишу факултете што са успехом и чине.