СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ

Драги ученици, у нашој школи су ове године активне следеће секције:

  1. Секција немачког језика – води проф. Милица Голушин
  2. Рачуноводствена секција – води проф. Милан Витас
  3. Секција реторике и беседништва – води проф. Ержебет Леринц
  4. Информатичка секција – воде проф. Тања Радованов и Емил Хофгезанг
  5. Економска трибина – проф. Станислав Завишин
  6. Неговање здравих стилова живота – проф. Васа Микалачки и Катица Рајков, прихолог
  7. Математичка секција – проф. Љубица Иличин
  8. Певачка група – проф. Јасна Грбић и Ивана Којић
  9. Драмска секција – проф. Душица Јованов
  10. Зидне новине – проф. Љубица Колунџић
  11. Спортска секција – фитнес – проф. Александар Борић

 Ако желите да се укључите у неку од наведених секција, треба да се јавите професору који је за секцију задужен.

Тим за развојно планирање Школе