Конобар 2016-2017

Конобар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: три године

Број ученика који уписујемо: 15 ученика

 

Наставни план можете погледати кликом на линк.

 

Конобар ће умети да:

- обавља послове услуживања у свим врстама угоститељских објеката: одржава хигијену и здравствено-безбедносне услове, обавља припремне и завршне радове спровођењем ресторанске процедуре, прима госте и поруџбине, услужује госте храном и пићем, извршава административне послове;

 
Блок настава и Професионална пракса 
 
У првом разреду ученици имају две недеље блок наставе из предмета Услуживање у школском кабинету-радионици и недељу дана Професионалне праксе.
У другом и трећем разреду имају по три недеље блок наставе из предмета Услуживање, а Професионалну праксу имају само ученици другог разреда у трејању од две недеље.
 
 
Практична настава
 
Ученици свих разреда проводе по један дан недељно на практичној настави у угоститељским објектима, и имају један дан вежби у кабинетима Школе.

 

Куда даље?

- доквалификација за четврти степен

- наставак даљег школовања у високошколским установама

- основне струковне студије

- основне академске студије

- дипломске академске студије – мастер

 

Подручје запошљавања:

- угоститељство и туризам