Конобар 3. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 3. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Физичко васпитање - - - - -
3. Математика Математика са збирком задатак за 3. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Милан Вукасовић и др Ђура Паунић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2003.
4. Историја Историја за први разред трогодишњих стручних школа Данило Шаренац Завод за уџбенике Београд 2018.
5. Социологија са правима грађана

Социологија

Устав и права грађана

                  -

Стеван Лилић и Светислава Булајић

Завод за уџбенике Београд

2011-2012

2006-

6. Предузетништво Предметни професор обезбеђује потребан материјал - - - -
7. Страни језик други-Н Direkt 2 Djordjo Mota Klett Beograd 2015
8. Свечани пријеми Свечани пријеми за трећи разред угоститељско-туристичке школе-образовни профил: конобар Миковић Ивица; Лончар Нада и Лончар Мирко Завод за уџбенике Београд 2015
9. Услуживање Услуживање са практичном наставом за 3. i 4. разред (за конобара и кулинарског техничара) Красавчић Миленко и Нићетин Светозар Завод за уџбенике Београд 2014
10. Психологија у туризму и угоститељству          
11. Основе посластичарства - - - - -
12. Општа туристичка географија-и

Туристичка географија

(за 3.разред угоститељско-туристичке школе)

Божидар Станишић, Момчило Бујошевић Завод за уџбенике Београд 2012.
13. Изабрани спорт-и             -              -          -              -     -
14. Историја (одабране теме)-и             -              -          -              -     -
15. Грађанско васпитање          
16. Верска настава