Конобар 2. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 2. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е ко Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Страни језик први-Е ку Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика Математика за 2. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2010.
6. Екологија и заштита животне средине - - - - -
7. Економика туристичких и угоститељских предузећа Економика и организација предузећа, за II разред угоститељско-туристичке школе Љиљана Косар Завод за уџбенике Београд 2002.
8. Туристичка географија Туристичка географија за 3.разред угоститељске-туристичке школе

Станишић Божидар

Вујошевић Момчило

Завод за уџбенике Београд 2012.
9. Страни језик други-Н Direkt 1 Djordjo Mota Klett Beograd 2015
10. Услуживање Услуживање за 2. разред угоститељско-туристичке школе, образовни профил: конобар Ненадовић Далибор; Гвозден Игор; Комленац Душан; Стојановић Ђорђе; Глиџић Мирољуб Завод за уџбенике Београд 2016
11. Исхрана - - - - -
12. Основе куварства Технологија занимања за 1и2 годину позивно усмереног образовања угоститељске струке куварског смера Стеван Швендерман Центар за образовање стручних кадрова у терцијалним делатностима робно и новчаном прометуса заједничким средњим образовањем ,,Јован Трајковић,, Зрењанин Зрењанин 1978
13. Професионална пракса кон Услуживање за 2. разред угоститељско-туристичке школе, образовни профил: конобар Ненадовић Далибор; Гвозден Игор; Комленац Душан; Стојановић Ђорђе; Глиџић Мирољуб Завод за уџбенике Београд 2016
14. Изабрани спорт-и             -              -          -              -     -
15. Ликовна култура-и          
16. Грађанско васпитање          
17. Верска настава