Кувар 1. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
 1 Српски језик и књижевност Читанка за 1. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
 2 Енглески језик Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 3 Немачки језик Директ 1 Ђорђо Мота Клет Београд 2015
 4 Физичко васпитање - - - - -
 5 Математика Математика за 1. раѕред средње школе Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2012.
 6 Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика за 1. Разред средње школе Др Никола Клем Завод за уџбенике Београд 2011
 7 Хемија Хемија, за средње школе Радивој Николајевић Завод за уџбенике Београд 1998.
 8 Географија Географија Србије (уџбеник за стручне школе) Даринка Максимовић, Бојан Ђерчан, Милка Бубало-Живковић Завод за уџбенике Београд 2018.
 9 Здравствена култура - - - - -
 10 Основе туризма и угоститељства Основи туризма и угоститељства за 1. разред угоститељско – туристичке школе за све образовне профиле

Бојан Зечевић

Александар Ђорђевић

Јелена Чеперковић

Љиљана Трипковић

Весна Тодоровић

Завод за уџбенике Београд 2014.
 11 Куварство

Примарна литература: Куварство са практичном наставом за прву годину куварског смера;

 

Секундарна литература: Куварство и посластичарство са практичном наставом угоститељско-туристичке школе за први разред

Милорад Вукић и Милијанко Протић;

 

 

Родољуб Стојановић, Јован Јокић, Правда Петковић

Завод за уџбенике;

 

 

Завод за уџбенике

Београд;

 

 

 

Београд

2013

 

 

 

2003

 12 Исхрана - - - - -
 13 Професионална пракса

Примарна литература: Куварство са практичном наставом за прву годину куварског смера;

 

Секундарна литература: Куварство и посластичарство са практичном наставом угоститељско-туристичке школе за први разред

Милорад Вукић и Милијанко Протић;

 

 

Родољуб Стојановић, Јован Јокић, Правда Петковић

Завод за уџбенике;

 

 

Завод за уџбенике

Београд;

 

 

 

Београд

 

 

 

2013

 

 

 

2003

 14 Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за први разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
 15 Верска настава - - - - -