Туристичко-хотелијерски техничар 4. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
 1 Српски језик и књижевност Читанка за 4. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
 2 Страни језик први-Е Headway, pre- intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 3 Страни језик први-Н Директ 3 Ђорђо Мота Клет Београд 2015
 4 Физичко васпитање - - - - -
  Математика Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе Радич Вучићевић, Милорад Ђорђевић, Миливоје Лазић Завод за издавање уџбеника Београд 2014
 5 Музичка култура          
 6 Социологија са правима грађана

Социологија

Устав и права грађана

                 -

Стеван Лилић и Светислава Булајић

Завод за уџбенике Београд

2011-2012

2006-

 7 Страни језик други-Е Headway, pre- intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 8 Страни језик други -Н Директ 3 Ђорђо Мота Клет Београд 2015
 9 Агенцијско и хотелијерско пословање - - - - -
 10 Туристичка географија Туристичка географија IV Стеван Станковић Завод за уџбенике Београд 2017.
 11 Предузетништво - - - - -
 12 Изборни предмет према програму - - - - -
 13 Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за четврти разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
 14 Верска настава - - - - -