Туристичко-хотелијерски техничар 2. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
  Српски језик и књижевност Читанка за 2. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
  Страни језик први-Е Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
  Страни језик први-Н Директ 1 и 2 Ђорђо Мота Клет Београд  
  Физичко васпитање          
  Математика Математика за 2. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Милан Вукасовић и др Ђура Паунић Завод за издавање уџбеника Београд 2010
  Историја Историја за 2. разред средњих стручних школа Иван М. Бецић Завод за уџбенике Београд 2007.
  Географија Географија Србије (уџбеник за стручне школе) Даринка Максимовић, Бојан Ђерчан, Милка Бубало-Живковић Завод за уџбенике Београд 2018.
  Страни језик други-Е Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
  Страни језик други -Н Директ 1 Ђорђо Мота Клет Београд 2015
  Агенцијско и хотелијерско пословање - - - - -
  Економика и организација туристичких предузећа - - - - -
  Професионална пракса - - - - -
  Изборни предмет према програму - - - - -
  Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за други разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
  Верска настава - - - - -