Економски техничар 3. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 3. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Социологија          
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика Математика са збирком задатака за 3. разред средње школе Др Владислав Милошевић, др Миодраг Ивовић, Ратко Ненадовић, Крстомир Симић Завод за издавање уџбеника Београд 2013.
6. Основи економије Основи економије за 3. разред економске школе

др Стеван Деветаковић

др Биљана Јовановић-Гавриловић

др Гојко Рикаловић

Завод за уџбенике Београд 2008.
7. Пословна економија Пословна економија за трећи разред економске школе Ставрић Божидар
Пауновић Благоје
Завод за уџбенике Београд 2004. и наредна издања
8. Рачуноводство Рачуноводство за трећи разред економске школе Вера Познанић Леко Завод за уђбенике Београд  
9. Статистика Збирка задатака из статистике Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вкосављевић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2011
10. Уставно и привредно право Право Невенка Суботић-Константиновић и Босиљка Мијатовић Завод за уџбенике Београд 1997.
11. Монетарна економија и банкарство Монетарна економија и банкарство Никола Фабрис Датастатус Београд 2014.
12. Пословна информатика Пословна информатика за трећи разред економске школе Др Драган Маринчић Завод за уџбенике Београд 2011
13. Грађанско васпитање          
14. Верска настава