Техничар обезбеђења 1. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
 1 Српски језик и књижевност Читанка за 1. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
 2 Енглески језик  први страни Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 3 Немачки језик  први страни Директ 1 Ђорђо Мота Клет Београд 2015
 4 Историја Историја за први разред гимназије свих смерова Душан Илијин, Татјана Катић Завод за уџбенике Београд 2016.
 5 Музичка уметност '? ? ? ? ?
 6 Физичко васпитање          
 7 Математика Математика за 1. раѕред средње школе Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2012.
 8 Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика за 1. Разред средње школе Др Никола Клем Завод за уџбенике Београд 2011
 9 Географија Географија Србије (уџбеник за стручне школе) Даринка Максимовић, Бојан Ђерчан, Милка Бубало-Живковић Завод за уџбенике Београд 2018.
 10 Физика

Физика 1 за први разред четворогодишњих средњих стручних школа

Физика 1 збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред четворогодишњих средњих стручних школа

Татјана М.Бобић

Милан О. Распоповић

Завод за уџбенике Београд 2009.
 11 Хемија Уџбеник хемије за први разред средње школе Татјана Недељковић Логос Београд 2016.
 12 Биологија Биологија  за 1 и 2 разред средње школе Драгослав Маринковић, Катица Пауновић и Вељко Терзија; Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2005
 13 Државно уређење Државно уређење за 1. Разред правне и биротехничке школке Будимир Кошутић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2006.
 14 Основи права Основи права за 1. Разред правне и биротехничке школе Радошин Рајовић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2003.
 15 Дактилографија и административно пословање Савремена пословна кореспонденција  за 1. разред економске школе и 3. разред туристичко-угоститељске школе

Мирослава Грујић

Милена Стегеншек

Елизабета Шарковић

Завод за уџбенике Београд 2007.
 16 Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за први разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
 17 Верска настава - - - - -