Техничар обезбеђења 2. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 2. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Страни језик први-Н Direkt 1 i 2 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
4. Историја Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено – језичког смера Смиља Марјановић – Душанић, Марко Шуица Завод за уџбенике Београд 2012.
5. Ликовна култура Ликовна култура - уџбеник за средње стручне школе Видосава Галовић Завод за уџбенике Београд 2010.
6. Физичко васпитање - - - - -
7. Математика Математика за 2. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2010.
8. Рачунарство и информатика - - - - -
9. Географија Географија природних ресурса

Милутин Љешевић

Драгана Миљановић

Завод за издавање уџбеника Београд 2009.
10. Физика

Физика 2 за други разред четворогодишњих средњих стручних школа

Физика 2 збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за други разред четворогодишњих средњих стручних школа

Татјана М.Бобић

Милан О. Распоповић

 

 

Татјана М.Бобић

Милан О. Распоповић

Завод за уџбенике

 

 

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

 

 

Београд

2009.

 

 

 

 

2009.

11. Психологија Психологија, уџбеник за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација Биљана Апостоловић Милојевић Логос Београд 2012.
12. Основи радног права Основи радног права Јелена Ђурић Завод за уџбенике Београд 2015.
13. Социјална екологија        -            -                        -                            -    -
14. Систем обезбеђења Систем обезбеђења Мићо Бошковић Завод за уџбенике Београд 1997.
15. Заштита од пожара и заштита на раду            -              -          -              -    -
16. Борилачке вештине            -              -          -              -    -
17. Дактилографија и административно пословање Савремена пословна кореспонденција Елизабета Шарковић, Мирослава Грујић, Зоран Костић, Милена Стегеншек Завод за уџбенике Београд 2013
18. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за други разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
19. Верска настава - - - - -