Комерцијалиста 3. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 3. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Страни језик први-Н Direkt 2 i 3 Ђорђо Мота Klett Београд 2015
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика Математика са збирком задатак за 3. разред средње школе Др Владислав Милошевић, др Миодраг Ивовић, Ратко Ненадовић, Крстомир Симић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2003.
6. Страни језик први-Е Headway, intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
7. Страни језик други-Н Direkt 2 Djordjo Mota Klett Beograd 2015
8. Организација набавке и продаје - - - - -
9. Пословна информатика Пословна информатика за трећи разред економске школе Др Драган Маринчић Завод за уџбенике Београд 2011
10. Обука у виртуелном предузећу - - - - -
11. Трговинско пословање Економика трговине, за I и II разред трговинске школе Стипе Ловрета, Драгутин Радуновић Завод за уџбенике Београд 2009.
12. Међународна шпедиција Међународна шпедиција за 4. разред економске школе

Олга Лапчевић-Вељковић

Вукан Вујачић

 

Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2003.
13. Статистика

Статистика за 3. и 4. разред економске, угоститељско-туристичке и правно-биротехничке школе

 

Статистика збирка задатака са решењима за 3. и 4. разред средње школе за економску, правно-биротехничку и угоститељско-туристичку школу

Милева Жижић

Марија Видић

 

 

 

 

Милева Жижић

Марија Видић

Милан Вукосављевић

Завод за уџбенике и наставнка средства

 

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

 

 

 

Београд

 

2004.

 

2005

14. Комерцијално познавање робе-и Комерцијално познавање робе за 3.разред економске школе Мила Јанчетовић Завод за уџбенике Београд 1996.
15. Вештине комуникације-и Предметни наставник обезбеђује наставни материјал - - - -
16. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за трећи разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
17. Верска настава - - - - -