Финансијски администратор 4. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 4. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Страни језик први-Н Direkt 3 Djordjo Mota Klett Beograd 2015
4. Физичко васпитање - - - - -
5. Математика нема уџбеника, само збирка  Тестови из математике за 4. разред Слободан Павловић, Весна Врцељ , Петар Ћулум и Миодраг Гавриловић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 2003.
6. Социологија са правима грађана

Социологија

Устав и права грађана

                  -

Стеван Лилић и Светислава Булајић

Завод за уџбенике Београд

2011-2012

2006-

7. Рачуноводство

Рачуноводство за трећи разред економске школе

Рачуноводство за четврти разред економске школе

Вера Познанић Леко

 

 

Вера Познанић Леко

Завод за уџбенике

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

Београд

 
8. Финансијско пословање Монетарна економија и банкарство Александар Живковић Борко Крстић Петар Бојовић Завод за уџбенике Београд 2011.год.
9. Финансијско-рачуноводствена обука Нема одговарајућег уџбеника - - - -
10. Статистика

Статистика за 3. и 4. разред економске, угоститељско-туристичке и правно-биротехничке школе

 

Статистика збирка задатака са решењима за 3. и 4. разред средње школе за економску, правно-биротехничку и угоститељско-туристичку школу

Милева Жижић

Марија Видић

 

 

 

 

Милева Жижић

Марија Видић

Милан Вукосављевић

Завод за уџбенике и наставнка средства

 

 

Завод за уџбенике

Београд

 

 

 

 

 

Београд

 

2004.

 

 

 

 

 

2005

11. Предузетништво Предметни професор обезбеђује материјал за учење - - - -
12. Ревизија Ревизија Андрић, Крсмановић, Јакшић Економски факултет Суботица 2004
13. Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника-и Рачуноводство за четврти разред економске школе Вера Познанић Леко Завод за уџбенике Београд  
14. Маркетинг-и Маркетинг Хасан Ханић, Стипе Ловрета, Јелена Ачић Завод за уџбенике Београд 1990-2011.
15. Грађанско васпитање          
16. Верска настава