Пословни секретар

 

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

Извођење курсева за пословног секретара верификовано решењем Покрајинског секретаријата за образовање и културу број: 106-022-00569/2008-01 од 20.11.2008. године

Први сусрет многих клијената са неким предузећем одвија се преко пословног секретара, па је од изузетне важности да та особа, својим ставом и вештинама, на прави начин представи своје предузеће. Због тога је битно да пословни секретар има знање из рада на рачунару, дактилографије и пословне кореспонденције. Важно је да говори и пише бар један страни језик. Брз развој канцеларијске опреме намеће секретарима потребу овладавања модерним канцеларијским средствима (телефоном, факсом, скенером, фотокопир машином, диктафоном и слично), новим компјутерским програмима и знањем рада на Интернету (нарочито e-mail комуникација).

 

Информације о курсу:

Квалификација :    

Сертификат

Тренинг пакет:

Основни курс за пословног секретара

Број часова:

200

Трајање:

Око 3 месеца, настава се изводи 2-3 пута недељно по 3-4 школска часа, пре подне, после подне или суботом и недељом (по договору са кандидатима)

Област програма:

Пословање, администрација и право

Материјал који ће бити дат полазницима на трајно коришћење:

Скрипта

 

Каријерне могућности:

Пружа пут ка каријери у области пословања и администрације. Курс је намењен особама које желе да раде као пословни администратори, секретари.

 

Кључне компетенције:

 • примењена знања из области канцеларијског и електронског пословања;
 • вештине управљања документима и примена пословних техничких упутстава;
 • вештине планирања и управљања информацијама ;
 • вештине пословне коресподенције;
 • вештине рада на рачунару;
 • вештине разумевања, говора и писања на енглеском/немачком језику (пословни енглески/немачки);
 • вештине управљања временом;
 • вештине организовања пословних скупова,
 • знање пословног бонтона.

 

Улазне квалификације:

минимум III степен стручне спреме друштвеног смера уз познавање енглеског/немачког језика и рада на рачунару. Одговарајуће искуство, професионална интересовања и способности  такође се узимају у обзир.

 

Структура курса:

Обавезни модули – јединице учења

Модули / јединице

Назив

Часова

1

Основе канцеларијског пословања, управљање документима и примена пословних  техничких упутстава

35

2

Развој вештина планирања и управљања информацијама

4

3

Развој вештина интерне и екстерне комуникације – фокус на пословној коресподенцији (усменој и писаној)

25

4

Развој  вештина куцања – вежбање брзине

38

5

Рад на рачунару у пословном окружењу

56

 

-Електронско пословање

-Израда докумената у Word-u

-Израда и употреба табела

-Коришћење интернета

5

28

17

6

6

Примена процедура о безбедности на радном месту

3

7

Енглески/немачки језик усмерен на потребе посла

Фокус на говору

Фокус на слушању

Фокус на читању

Фокус на писању

39

 

 

 

 

 

УКУПНО

 

200

По завршеној настави полажу се тестови из свих модула/јединица, а по успешно завршеним свим тестовима, полазник добија сертификат о положеном курсу за пословне секретаре.

 

Цена курса: 30.000,00 динара.

У цену курса је урачунато: стручни предавачи, полагање тестова и издавање сертификата.

Могућност плаћања у више месечних рата.

 

Попусти:

 • за лица на евиденцији националне службе за запошљавање, са потврдом која није старија од 5 дана;
 • за фирме које су учествовале у обукама и курсевима Школе;
 • за полазника који доведе друге полазнике.

Попуст се може остварити само по једном основу-попусти се не могу сабирати.

 

Пријаве и додатне информације:

радним даном од 8.00 до 14.00 часова на телефон Школе 0230/22 023,  на адреси Школе, на e-mail адреси Школе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на website: www.ekonomskaki.edu.rs.

 

Контакт особа:

Татјана Изда, секретар Школе и координатор за извођење курсева и обука у Школи.