Стручни сарадници

 

Јанков Емилија

 - Филозофски факултет, Скопље,

 - Професор народне одбране,

 - Ради као библиотекар и координатор за ванредне ученике.


Рајков Катица, дипломирани психолог

 - Филозофски факултет, Београд,

 - Ради као стручни сарадник,

 - Саветник гешталт психотерапије,

 - Ментор ученицима ромске националности.