Секретаријат школе

tatjana izdaИзда Татјана, дипломирани правник са положеним правосудним испитом

- Правни факултет – општи смер, Нови Сад

- Радни однос у Економско-трговинској школи засновала је 01.01.1998. године на радном месту професор правне групе предмета, а од 21.08.2006. године распоређена је на радном месту секретара Школе.

- Од 22. јануара до 31. марта 2014. године - в.д. директора Школе

  


  

Вучковац Наташа, шеф рачуноводства

  


  

administrativni radnik jasmina travarТравар Јасмина, административни радник 

- Виша економска школа, Нови Сад