Професори

Списак предавача у школској 2015/2016. години

 
Предмет
 
Презиме и име
Српски језик и књижевност

Јованов Душица
 
Колунџић Љубица
  
Петровић Јелена
 
Математика
 
Иличин Љубица
 
Величков Емилија
 
Јеж Илдико
 
Физичко васпитање

Борић Александар

Микалачки Васа

Мишковић Александар

Рачунарство и информатика
Пословна информатика
 
Радованов Тања
 
Хофгезанг Емил
 
Економска група предмета

Богосав Славица

Варађанин Дубравка

 Витас Милан

Влашић Вук
 
Вучковац Наташа

 Гавранчић Зора

Глушица Ружица
 
Голић Драган

Грбић Јасна

 Завишин Станислав
 
Јовчевски Љиљана
 
 Којић Ивана
 
Крстић Наташа

 Миличић Жељка
 
Попов Јасна

 Секулин Мирјана
 
Немачки језик

Голушин Милица
 
Зубанов Жана
 
Енглески језик
 
Иличин Нада
 
Милићев Софија
 
 Шимон Соња
 
Правнa група предмета

Леринц Ержебет

Бошњак Војислава
 
Биологија
 
 
Кленанц Емила
 
Ликовна култура
 
Јоксимовић Александар
 
Физика и Хемија
 
Влајков Мира
 
 
Социологија
 
Логика
 
Грађанско васпитање
 
Бошњак Војислав
Хемија
 
Влајков Мира
 
Географија
 
Гавранчић Иванка
 
Историја
 
 
Гајски Тихомир
 
Верска настава
 
 
Јесић Бранислав
 
Психологија
 
Мракић Сања
 
 
Практична настава
 
Вокић Душко
 
Филозофија
 
Антонић Соња