Помоћно особље

Помоћно особље у нашој школи чине:

 - Марић Драган

 - Телечки Гордана

 - Ђорђевић-Кењало Божана

 - Јованић Анка

 - Белош Живица

 - Јеловац Оливера