Ученичка задруга

Према Закону о задругама, ученичке задруге се оснивају при основним и средњим школама. У нашој школи ученичка задруга постоји већ више година. Ученичко задругарство има за циљ да ученике обучава за рад и стицање дохотка, као и за предузетништво. Наша ученичка задруга је мешовитог типа. Највише се бавимо трговином и пружањем интелектуалних услуга, као што су курсеви и семинари из рачуноводства, информатике, језика...

 

Задруга има директора задруге, ученика Николу Голушина. Рачуноводство задруге води референт који води и рачуноводство наше школе, а пословање задруге се одвија преко подрачуна, који се налази у оквиру текућаг рачуна наше школе. Ментор задруге је професор Милан Витас.

 

Жиро рачун Задруге: 840-760666-15