Школски одбор

Чланове Школског одбора чине по три представника локалне самоуправе, запослених у школи и савета родитеља школе.


Представници локалне самоуправе су:

 - Бјелић Драгана
 - Јагодић Гордана
 - Попадић Татјана

Представници запослених у школи су:

 - Којић Ивана 
 - Варађанин Дубравка
 - Голушин Милица

Представници Савета родитеља школе:

 - Глишић Стојанка
 - Дражић Мирјана
 - Салкаи Љиљана