Школски одбор

Чланове Школског одбора чине по три представника локалне самоуправе, запослених у школи, савета родитеља школе и председник синдиката.


Представници локалне самоуправе су:

  • Немања Радин
  • Немања Вајагић
  • Бранислава Дучић

Представници запослених у школи су:

  • Милица Голушин
  • Ивана Којић
  • Јасна Грбић

Представници Савета родитеља школе:

  • Мирјана Дражић
  • Ивица Сремчев
  • Блаже Кокот

Представник синдиката:

  • Бранислав Јесић