Савет родитеља

Чланове савета родитеља чине представници родитеља из сваког разреда по један. 

 

Представници родитеља ученика првог разреда су:

 - Сремчев Ивица, 11 
 - Гајски Предраг, 12 
 - Кљајић Сања, 13 
 - Шипош Марија, 14

Представници родитеља ученика другог разреда су:

 - Мирјана Дражић, 21 
 - Љиљана Салкаи, 22 
 - Жељко Анђелић, 23 
 - Дијана Мишић, 24 
 - Иван Печи, 25

Представници родитеља ученика трећег разреда су:

 - Снежана Радуловић, 31
 - Татјана Халаи, 32
 - Табаковић Јасмина, 33
 - Милорад Попов, 34
 - Милица Попесков , 35

Представници родитеља ученика четвртог разреда су:

 - Зора Гавранчић, 41
 - Стојанка  Глишић, 42
 - Данијела Зивлак, 43
 - Валентина Стокић, 44