Савет родитеља

Чланове савета родитеља чине представници родитеља из сваког разреда по један. 

  

Ред. број Име и презиме родитеља: Разред и одељење
1. Мирослава Пајић 11
2. Драгана Мијанџић 12
3. Марина Трећаков 13
4. Ружица Гојковић 14
5. Блажо Кокот 21
6. Неца Белош 22
7. Маја Савић 23
8. Слободан Малетић 24
9. Илија Рађеновић 31
10. Габријела Марков 32
11. Јовица Лукач 33
12. Јелена Радосавчев 34
13. Ивица Сремчев 41
14. Предраг Гајски 42
15. Сања Чабро 43