Одељенске старешине

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Одељенске старешине првог разреда:

 - 11 - Гавранчић Зора

 - 12 - Иличин Љубица

 - 13 - Крстић Наташа

 - 14 - Влашић Вук

Одељенске старешине другог разреда:

 - 21 - 

 - 22 - 

 - 23 - 

 - 24 - 

Одељенске старешине трћрг разреда:

 - 31 - Јованов Душица

 - 32 - Јовчевски Љиљана

 - 33 - Милићев Софија

 - 34 - Хофгезанг Емил

Одељенске старешине четвртог разреда:

 - 41 - Попов Јасна

 - 42 - Секулин Мирјана

 - 43 - Радованов Тања