Одељенске старешине

ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА

Одељенске старешине првог разреда:

 - 11 - Јованов Душица

 - 12 - Јовчевски Љиљана

 - 13 - Милићев Софија

 - 14 - Хофгезанг Емил

Одељенске старешине другог разреда:

 - 21 - Попов Јасна

 - 22 - Секулин Мирјана

 - 23 - Радованов Тања

 - 24 - Мишковић Александар

Одељенске старешине трећег разреда:

 - 31 - Колунџић Љубица

 - 32 - Гавранчић Зора

 - 33 - Јеж Илдико

 - 34 - Иличин Бланд Нада

 - 35 - Вокић Душко

Одељенске старешине четвртог разреда:

 - 41 - Варађанин Дубравка

 - 42 - Којић Ивана

 - 43 - Леринц Ержебет

 - 44 - Грбић Јасна