Филтер
  • Стручна екскурзија у Београд

    Стручна екскурзијаСтручна екскурзија

    Стручна екскурзија у Београд реализована је 14.6.2016. године. Учествовалису ученици 1.1, 1.2, 1.3 и 3.2. У току пута ученици су упознати са најбитнијим чињеницама везаним за Народну банку Србије а посетили су Калемегдан и Кнез Михаилову улицу.Професорице Тања Радованов и Мирјана Секулин уз пратњу водича Горана Грујића су се потрудили да екскурзија протекне у најбољем реду.