Филтер
 • Наградна екскурзија за ученике без неоправданих изостанака

  Наградна екскурзија за ученике без неоправданих изостанакаНаградна екскурзија за ученике 

  без неоправданих изостанака

  Циљ: наградити ученике који се примерно понашају и не изостају са наставе из неоправданих разлога. 

   

  Образовни циљ: Упознавање дела Фрушке горе и проширивање знања о великанима са подручја Фрушке Горе.