КАКО ОСТВАРИТИ СВОЈА ПРАВА

КАКО ОСТВАРИТИ СВОЈА ПРАВА

У свечаној сали Скупштине града Кикинде, 16. октобра, одржана је радионица „Симулација рада омбудсмана“, у којој су учествовали ученици свих средњих школа у Кикинди. Радионица је одржана уз подршку Програма Уједињених нација, који уз помоћ Владе Швајцарске, подржава развој парламентарне праксе у Републици Србији.

Циљ радионице, на којој су наши ученици учествовали и прошле године, био је да се код младих развије свест о правима која имају, да се едукују на који начин их могу заштити, која је улога омбудсмана и на који начин могу уложити жалбу. Зато су ђаци имали симулације ситуација из стварног живота. Према речима Милана Новаковића, кикиндског омбудсмана то је начин да се млади заинтересују да сами покушају да уоче и реше проблеме, као и да знају коме треба да се обрате.

Представници Економско-трговинске школе су биле: Александра Докић, Теодора Јурић (4.1), Милица Шљивар и Барбара Вујић (4.2) и Данијела Фејеш (4.3).

Опстина