Упис ученика у I разред школске 2020/2021. године

 

Први уписни круг обавиће се 9. и 10. јула 2020. од 8 до 15 часова

Други уписни круг обавиће се 13. јула 2020. од 8 до 15 часова

 

Ученици се могу уписати на један од следећих начина:

1. електронски (од куће) - коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе. У овом случају се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, што значи да није потребно да долазите у школу нити да доносите никаква документа (Обавезно је урадити лекарски преглед, али није потребно доносити потврду о томе). Ако желите да се упишете електронским путем, потребно је да родитељ/други законски заступник отвори налог на сајту еУправа пре 9. јула.

2. непосредно у школи - У случају да се одлучите за овај начин уписа, потребно је да понесете ПРИЈАВУ ЗА УПИС У ШКОЛУ (Можете је донети већ попуњену, а ако то нисте учинили, добићете је у школи где ћете је и попунити.) Пријава мора бити потписана од стране родитеља, односно другог законског заступника.

Напомињемо да је приликом непосредног уписа обавезно поштовaти заштитне мере против заразне болести Ковид-19. Мере подразумевају коришћење заштитне опреме (средства за дезинфекцију, заштитне маске), држање међусобне удаљености од 2m, прање руку, дезинфекцију...