Eкономска трибина „Успешни привредници у Кикинди“

Eкономска трибина „Успешни привредници у Кикинди“Eкономска трибина

„Успешни привредници у Кикинди“

Инспирисани чињеницом да се последњих година рапидно повећава број младих, високо образованих људи свих профила који теже да напусте Кикинду, с намером да своју срећу и услове за бољи живот потраже у већим градовима као што су Београд или Нови Сад, али неретко и градовима изван граница наше земље,  ове године, дана 21.11.2014. године, у Економско-трговинској школи Кикинда организовали смо Економску трибину под називом „Успешни привредници у Кикинди“. Констатацију о све већем броју младих који напуштају свој град, или пак земљу поткрепљују и резултати опсежног истраживања из 2013. године, спроводеног од стране новинара реномиране новинарске агенције Анадолија, који су показали да годишње око 12.000 високо образованих особа, старости између 25 и 35 година напушта Србију.

Трибини је присуствовало 36 ученика одељења IV/1,IV/2,IV/3 и IV/4, професори Славица Богосав, Драган Голић, Јасна Грбић, Зора Гавранчић, Милан Витас, Дубравка Варађанин, Ружица Глушица, Жељка Миличић, директор Томислав Бартолић, као и наши цењени гости:

- Ервин Варга – доктор наука и професор на Факултету техничких наука у Новом Саду, који је са 29 година напустио Србију, да би се након девет година боравка у иностранству вратио у Кикинду. Разлог напуштања Србије је било стручно усавршавање у Будимпешти, где је шест година радио за једно шведско софтверско предузеће, а три године за америчку компанију која се такође бавила софтверским инжењерингом. Данас је др Варга власник сопственог предузећа „EXPRO I.T. CONSULTING“ Д.О.О. Кикинда из области консалтинга и софтверског инжењеринга.

- Војислав Булатовић – финансијски директор приватног предузећа „Grindex“ Д.О.О. Кикинда, које остварује запажене резултате у oбласти извоза алатних машина и опреме.

- Марија Угринов – по занимању педагог, али тренутно запослена као руководилац предузећа за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом „Лира“ Д.О.О. Кикинда, огранак  предузећа „Ливница“ А.Д. Кикинда, које се налази у власништву словеначког предузећа „Цимос“.

Због преузетих пословних обавеза на трибини, иако је био позван, није могао присуствовати секретар Регионалне привредне коморе Кикинда Стојан Мијатовић.

Гости трибине презентовали су своју пословну биографију, усмеравајући своје излагање на истицање значаја самог формалног образовања које стичемо у васпитно-образовним институцијама, али и оног неформалног, стеченог кроз разне облике самосталног усавршавања (учење страних језика, рачунарске писмености, развијање предузетничког духа и иницијативности...).

Трибина је настављена у интезивној интеракцији између гостију и ученика, при чему су ученици имали прилику да добију одговор на питање које, на неки начин, представља непознаницу за све нас: „Отићи из Кикинде или, пак, остати?“. Својим конструктивним и сликовитим излагањима гости су  на сопственим примерима показали да човек може бити успешан и у средини као што је Кикинда данас, уколико је довољно перспективан, амбициозан и спреман на перманентно усавршавање себе као личности и као стручњака у одређеној научној области.

Овај текст завршили бисмо реченицом др Варге Ервина, која гласи: „Научна област је перспективна онолико колико сте перспективни Ви сами.“  Стога, ма где да сте, можете остварити успех, уколико радите на себи и верујете у себе.

 

Организатори трибине:

Наташа Вучковац, проф.

Станислав Завишин, проф.

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9